Innehållsförteckning! 
  Bloggsidor 
       Första sidan! 
 1: Personuppgifter. 
1a: 
Den andliga kraften, som Du söker finns i ditt inre. 
1b: Den Sista Basunens Ljud!   /Vilken Kyrka Skall Jag Tillhöra? 
1c:
  Undervisning 
2:    Om vi vandra i ljuset såsom Jesus är juset så har vi gemenskap... 
2a: 
Påskens budskap talar om Guds Kärlek till oss människor! 
2b: 
Jesu Kristi mirakulösa makt, över negativa tankar. 
 2c: Mer om Julens budskap.
1X: Gud förmår allt! 
1XA: Den förlorade Sonen.
2XX:
  Stormigt hav. Negativa tankar skapar fruktan! Fruktan finns inte i Guds rike. 
2X: Guds Rike! 
3X: Budskapet på hemsidan visar vägen till den kyrka, som Jesus Kristus skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen. 
4X:
  Det är endast Guds ord, som kan förändra och Frälsa och Helga människan till en ny skapelse! 
A1:  Hur kan jag bli medlem i den kyrka, som Jesus grundade år 33 på Pingstdagen? 
A2:  Kristi Tempel. Tänk om TV kunde...o.s.v. 
A3:  Människans ande skall vara ett andligt Tempel åt himmelens Gud! 
A4:  Aldrig mer skulle präster eller predikanter göra gudstjänst i en jordisk helgedom! 
A5:  Livets mening, är att finna, Guds rike i sitt inre! 
A6:  Jesus Kristus har nycklarna till döden och dödsriket. 
A7:  Varför bygger du Noa en båt?
A8:  Det är nu över 2000 år sedan, som aposteln Stefanus predikade och upplyste om, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Men 

        detta budskap bryr dagens kyrkor sig inte om. 
A9:   Korset är vägen till helgelse och ett nytt andligt liv. 
A10:   Kristi Kors återskapar människans ande till Guds avbild! 
A11:   Fullkomlig frigörelse genom Jesus Kristus. 
A12:   Felaktiga tankar! 
A13:  Många har ställt frågan: Vilken kyrka skall jag tillhöra? 
3a:   Ordet & Tankens makt. 
3b:  Tacka Gud i alla livets förhållanden. 
3c:  På tiden skola människorna söka döden men icke kunna finna den. 
3d:  Varje människa är sin egen domare. 
3e:  Vem har den rätta läran? 
3f:  Vedermödan i vår tid! 
3g:  Stenen kommer, att krossa det nuvarande religionssystemet. 
3h: Bibelns profetior talar om det tredje världskriget! 
3i: Det nya Jerusalem 
5a: Ordets skapande kraft!
5b:  Martin trodde att: "Det var  för sent att komma till Jesus".
6a:  Israels uttåg ur Egypten är en förebild till männskans Frälsning och Helgelse. 
6b: Se skillnaden på en felaktig tro och en rätt tro! 
7a:  Den Apostoliska Kyrkan genom tvåtusen år. 
7b: Varning för Antikrists Ande, som är verksam i vår tid. 
7c:
  Livets Ord! 
8a:  Manfred har ställt följande fråga: "Finns det någon som sett Gud?" 
8b: Det finns Nåd och hjälp för alla människor, som söker himmelens Gud! 
9a:  Tron icke var och en ande, utan pröven huruvida de äro av Gud! 1 Joh. 4:1. 
9b: För att vi inte skulle missförstå frälsningens budskap tog Jesus fram ett Vetekorn såsom en förebild! 
10a:   Den som söker han finner. 
10b:  "Vår Gud är en förtärande Eld!" Hebr. 12:29 
11a:  Jesus sade, att: "Den som icke har, från honom skall tagas också det han har." 
11b:  Profeten Daniel har ett mycket allvarligt budskap till oss i vår tid. 
12a: Svar på Frans Zetterlunds fråga ang. Nattvarden. 
15:
  Många vet inte vem Gud eller vem Jesus är! 
16:  Om vi vandra i ljuset såsom Jesus är juset så har vi gemenskap... 
17: Den som icke har från honom skall också tagas det han har. 
18:  Apostlarna predikade det Levande Guds-Ordet. 1 Joh. 1:1.
19: Andlig kraft, att besegra det onda, som plågar oss finns i vårt inre! 
20:  Jesus sänder ut sina skördemän i den sista tiden. 
21:  Människans ande skall vara ett Tempel åt Gud.
22: Fortsättning: Människans ande skall vara ett Tempel åt Gud.
23: Jesu uppståndelse från de döda är helt värdelös... 
24: "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?"
25:  Nytt liv genom Jesus Kristus! 
26: "Jag sökte HERREN, och han svarade mig..." Psa. 34:5-6. 
27: 
28: I samband med syndafallet omskapade djävulen människans ande från Guds avbild till djävulens avbild. 1 Mos. kap. 3. 
29: Guds Rikes hemligheter
30:  Livets mening.
31:  De skola säga, att: "Vi visste inte!" 
32:  Sanningen skall göra eder fria. 
33:  50000 fel i Bibeln? 
34: Människans ande skall vara ett Tempel åt Jesus Kristus.


35:Den Apostoliska Kyrkan presenterar här uttydningen till de mest Sensationella Profetiorna i Daniels Bok! Profetiorna talar här om Profetiska framtidsvisioner, som dagligen är verksamma i vår tid! Se Förklaring under punkt 35-47.  Klicka här!

36: Bildstodens delar är verksamma i vår tid! 
36a: Obs! Jehovas Vittnen, Adventister, samt några  förkunnare från olika frikyrkor har tolkat bildstoden på ett mycket grovt och felaktigt sätt, jämfört med Guds Ord.  Dan. 2:26-45. 
37: Varje del i bildstoden har en världsomfattande betydelse. 
38: Huvudet på bildstoden är ett världsomfattande system. 
39: Bildstodens Bröst & Armar är ett världsomfattande system. 
40: Bildstodens Buk är ett världsomfattande system. 
41: Bildstodens Ben är ett världsomfattande system. 
42: Fötterna på bildstoden är ett religiöst världsomfattande system.
43: Människorna över hela världen församlas i dag kring bildstoden.
44: Människorna över hela världen tillber i dag den gyllene bildstoden. 
45: De tre männen i den brinnande ugnen är en förebild till Kristi Brud! 
47: Stenen kommer, att krossa det nuvarande religionssystemet.

48:  Vad händer sedan? 
49:  Skapelseberättelsen 1. 
50:  Skapelseberättelsen 2. 
51:  Gud sade ljus och det var ljus! 
51 A: Gud skapade människan till sin avbild.
51 B: Änglarna skyddar och hjälper oss människor.
52:  Kunskapens träd på Gott & Ont! 
53:  Med kunskapens träd på gott och ont skapade djävulen människan till sin avbild.
54:  
55:  Sanningen: "Guds rike är invärtes i eder." 
56:  Läs om Bibelns hemlighet till Frälsning och helgelse. 
57:  Jesus säger: "Se jag står för dörren..." 
58:  Den Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v, som du söker finns i Ordet.  Joh. 1:1-13. 
59:  "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter... 
60:  Många som läser: "Den   Apostoliska Kyrkans  hemsidor missförstår? 
61: 
62:  Varning! 
63: En mycket allvarlig varning till de utvalda! 
64:  Se förklaring: Byggt sitt hus på hälleberget! 
65: 
66:  Se förklaring, som visar vägen till Guds rike! 
67:  Himmelrikets hemligheter. 
68:  Gud kommer att upprätta sitt rike! 
69: 
70: Gud skapade människan till sin avbild. 
71:  Hela världen står på gränsen till en enom katastrof! 
72:  Julens budskap år 2008.   Samt,  Julens budskap år 2009!
73: Frälsning & Helgelse! 
74: Samlade frågor och svar! 
75: Frågor & Svar 1. 
76: Frågor & Svar 2. 
77: Frågor från läsarna 3. 
78: Frågor från läsarna 4. 
79: Frågor från läsarna 5. 
80: Israels uttåg ut ur Egypten. 
81: Israels vandring genom Öknen! 
82: Kristus eller Antikrist i din ande! 
83: Kristi Kors återskapar människans ande till Guds avbild! 
84: Livets mening. 
85: Nytt Liv genom Jesus Kristus. 
86: Profetiorna fullbordas i enlighet med Guds rådslut. Upp. 10:7! 
87: Många Präster och predikanter förkunnar ett budskap, som leder människorna in i ett evigt andligt mörker. 
88: Se, jag står för dörren och klappar! 
89: Himmelrikets hemligheter. 
90: Vem var det som hindrade laglöshetens människa, att träda fram? 
91: Änglarna skyddar och hjälper oss! 
92: Förlåtelse. 
93: Frågor & Svar? 
94: Tidigare Gästböcker. 
95:  The Apostolic Church! 
96: Obs! Upphovsrätt gäller samtliga sidor. 
97: Tillbaka till första sidan.