Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."


Bibeln lär, att Gud skapade människan till sin avbild. Se symbolbilden här till höger. 1 Mos. 1:27. 
Bibeln lär, att då Gud skapade människan då skapade Han först en kropp men kroppen saknade liv. Se beskrivning föregående sida.
Efter att Gud hade skapat människans kropp införde Gud sin och de olika änglarnas Andar i människans ande och först då blev människan en levande varelse. Människan blev en avbild av Gud och en avbild av de olika goda änglarnas Andar.
Människans ande blev uppfylld med Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Se symbolbilden här till höger.
Många människor talar om ande kropp och själ, men ordet själ finns inte nämnt i bibelns skapelseberättelse.T.ex. när Paulus i sitt brev skriver till Efesierna nämner han endast: "Kropp och en Ande." Efe. 4:4. 
Människans ande och hennes andliga liv kom icke ifrån jorden eller från fysiska krafter utan det kom ifrån Gud, som är Ande. Joh. 4:24.
Det andliga livet, som är ifrån Gud består av olika gudomliga Andar, som nämns i bibeln och som nämns här ovan. Många människor har den uppfattningen, att Gud endast skapade människan till sin avbild. De har då inte förstått Guds ord i helhet.
Bibeln säger, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud." Joh. 1:1.
Gud är inte endast ett Ord med tre bokstäver. Nej, Gud är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Och när Gud skapade människan då sade han till sina änglar: "Låt OSS göra människan till VÅR avbild." Det betyder, att när Gud skapade människan då blev hon en avbild av Gud och en avbild av de olika gudomliga änglarnas ande. 1:a Mos. 1:26.
Tyvärr så förlorade människan sin gudomliga avbild av Gud i samband med syndafallet. Bibeln beskriver hur människorna under 4000 år försökte på olika sätt, att med lagens hjälp komma tillbaka till Gud och till det förlorade paradiset men förgäves.
Jesus Kristus kom för att återskapa den förlorade människan till Guds avbild!
När Gud såg att människorna inte kunde komma tillbaka till honom med lagens hjälp då sände Gud i sin stora Nåd och barmhärtighet sin älskade Son Jesus Kristus hit i världen för att hjälpa oss. Jesus Kristus har i olika bibeltexter med Guds ord, som grund, klart och tydligt visat oss vägen tillbaka till Gud. Jesus Kristus har särskilt visat oss vägen med sitt Kors, som enda medel, emot den gamla fördärvade människan och emot djävulen.
Många människor har missförstått Korsets budskap och menar, att korset endast var till för Jesus Kristus, men den tanken är helt felaktig. Ty Jesus Kristus ville med sitt kors visa oss vägen tillbaka till Gud. Och därför sade han: "Följ mig." Luk. 9:59.
När Jesus Kristus kom hit till den här världen då gav han oss, ett: "Nytt Testamente." Men i detta testamente finns en särskild klausul, som hänvisar, särskilt till Korset. Och utan Jesu Kristi Kors, verksamt i den gamla människan är testamentet helt värdelöst. Paulus sökte efter det nya livet i Jesus Kristus och han fick Nåd, att förstå kraften i Jesu Kristi Kors, och den väg, som Jesus Kristus visar oss i sitt ord. 
Bibeln berättar, att den förvandling, som Paulus fick uppleva genom Korsets kraft återförde honom till det förlorade Paradiset och han utbrister lycklig, glad och fri: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20.
Må Gud hjälpa dig, att förstå Jesu Kristi evangelium och Korsets heliga budskap innan det är för sent. Jag önskar Dig Guds rika välsignelser.  Hälsningar.
Fridshälsningar

Gatumissionär 
Bror Espegren
Sida107. Änglarna skyddar och hjälper oss!
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                                      © Upphovsratt