"Den sista tidens profetior fullbordas i enlighet med Guds rådslut." Upp. 10:7. 
Bibeln är i stort sett en profetisk bok och profetiorna berör alla människor i hela världen. 
Profetiorna har till uppgift, att upplysa, varna och tillrättavisa människor över hela världen. Gud har i alla tider uppenbarat sina rådslut för profeterna. Profeterna har därför till uppgift, att bära fram budskapet, som de fått från Gud till människorna. Och så säger Guds Ord genom profeten Amos, att: "Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."  Amos. 3:7. 
Guds profetior talar mycket om den sista tiden och om hur det skall bli enligt Guds ord. Petrus hänvisar särskilt till Guds profetior och säger, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan= (Kristus) går upp i er ande."   2 Pet. 1:19.
I samband med den sista tiden talar Guds Ord om, att det skulle finnas en mängd villoläror. Därför framhåller Petrus särskilt, att det endast är genom den helige Andes uppenbarelse, som profetiorna kan förstås. Och Petrus säger, att: "Det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade, vad som gavs dem från Gud."   2 Pet. 1:19-21. 
Guds profetior och särskilt Daniels profetia om Bildstoden är ett mycket allvarligt budskap till människor, som berör hela världen. Profetian om Bildstoden visar, att vi befinner oss i en världsomfattande Antikristlig verksamhet, som breder ut sig alltmer bland kyrkorna i vår tid.
Gud välsigne Er alla, som läser förklaringen till Bildstoden, och må himmelens Gud välsigna Er alla med nåd så att Ni kan förstå budskapet på hemsidorna. Jesus sade, att: "Den som söker, han finner."   Matt. 7:8. 
Bildstoden som profeten Daniel profeterar om, består av fem olika delar. De fem olika delarna symboliserar fem olika system, som är verksamma i vår tid. Och de nämns dagligen i tidningar radio och TV.  Klicka här!
Hälsningar 

Bror Espegren
                                                                                 
© Copyright