Påskens budskap är ett glädjens budskap, som handlar om, att Jesus Kristus i sin trofasthet till sin Fader vann en fullkomlig seger över djävulen på Golgata. Ty i sin bön till sin Fader upplyser Jesus särskilt och säger: "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig." 
Många bekännande kristna och särskilt präster och predikanter visar i sina predikningar, att de inte tror på vad Jesus sagt här ovan i bibeltexten. Ty fortfarande påstår de i sina predikningar, att Gud övergivit Jesus. Därför uppmanar jag dig: Läs den här bibeltexten gång på gång där Jesus säger till sina lärljungar: "Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, då I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig."  Joh. 16:32.Tyvärr så har präster och predikanter förvandlat Påskens budskap, till en stor satans lögn. Ett katastrofalt nederlag, där djävulen genom deras lögnaktiga förkunnelser vunnit en seger över Jesus, då de påstår i strid mot Guds Ord, att Jesus skulle ha ropat och sagt på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"   Se den lögnaktiga symbolbilden här till vänster där Jesus säger tlll sin Fader: "Varför har Du övergivit mig?"   Matt. 27:46. 


Redan år 2000 då jag i samband med Påsken skulle skriva om Påskens budskap bad jag mycket till himmelens Gud om andlig vägledning. Då fick jag i mitt inre höra en stark röst, som upplyste mig om, att Jesus Kristus aldrig hade ropat: " Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Utan han ropade och sade, enligt bibeltexten här ovan: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har du övergivit mig?" 


Samtidigt efter att uppenbarelsens Ande hade upplyst mig om detta glädjande budskap blev jag uppmanad att teckna en symbolbild där Jesu Fader är med honom på korset.  Där Jesus tackar sin Fader, för att Han inte har övergivit Jesus i denna svåra stund. Se symbolbilden här ovan till höger. 
I sin bön till sin Fader upplyser Jesus särskilt och säger: "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig." 

De som läser bibeltexten här kan själv se, att himmelens Gud var med Jesus på Korset. Ty efter att Jesus sagt, att: "Det är fullbordat."  sade han till sina lärljungar, att: "Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, då I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig."  Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen."   Jesus upplyser oss här i bibeltexten, att vi inte skall vara rädda eller oroliga om vi drabbas av sjukdom eller annat lidande ty Jesus och himmelens Gud kan aldrig överge oss i nödens stund. Och Påskens budskap är ett glädjens budskap till alla människor på jorden. Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 19:30. Samt Joh. 16:32-33. 
Efter att Jesus sagt detta, sade Jesus: "Fader, i dina händer befaller jag min ande."
.Och när han hade sagt detta, gav han upp andan.  Se symbolbilden här ovan till höger.  Luk. 23:46.
Då jag hörde den här förklaringen blev jag rädd. Och jag fylldes med en stor fruktan. Men i samma stund kom profeten Jesajas Ord till mig, där han säger: "Frukta icke för de ord som du har hört." 2 Kon. 19:6. 
Men trots att Guds Ord hade uppmanat mig, att inte frukta, kunde jag inte undgå, att tänka: Hur skall det gå för mig om jag bär ut det här budskapet till människorna, ty detta budskap går ju emot, vad alla världens kyrkor har lärt ut år efter år? Jag såg i mitt inre hur tusentals medlemmar i de olika kyrkorna med sina oandliga präster och predikanter skulle anripa mig med stridigheter, hat och förakt, för Ordets skull. Men återigen kom Guds Ord till mig där profeten Nehemja säger: "Frukten icke för dem; tänken på Herren." Neh. 4: 14. 
Men jag kunde inte motstå, att lägga ut budskapet på Internet, ty himmelens Gud manade mig, att lägga ut buskapet. Och under de år som gått har jag fått många brev där kristna bekännare skrivit och förbannat mig. De har anklagat mig för att jag ändrat på bibeltexten och att jag är djävulens ombud. En pingstpredikant, som i början av år 2000 hade fått det här budspapet på E-mail blev mycket upprörd och han skrev till mig: "Jag ber dig, skicka inte någon sådan smörja hit till vår kyrka, någon gång mer!" En annan bekännande kristen skrev, att: "Du är en djävulens budbärare, klädd i fårakläder, må satan ta dig och att du hamnar i helvete." En annan bekännande kristen sade till mig, att: "Sådana som du borde sitta inspärrad i fängelse i livstid." 
Ja, på grund av det här budskapet har jag, som Jesus säger, fått många ovänner för Ordet skull. Men jag kan inte ändra på budskapet, ty Guds Ord, visar mig, övertygande, att Jesus aldrig ropat och sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Då det gäller hat och förakt och motstånd från människor för Ordets skull så upplyser Bibeln tydligt om, att det endast är en del som kan förstå det andliga budskapet. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; "  Se symbolbilden här till höger.   Matt. 13:11-12. 


"Men den som icke har, från honom skall tagas också det han har." Se symbolbilden här till vänster.  Matt. 13:12. 


Jesus upplyser här i sin profetia och säger om de ljumma kristna, att: "Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. Så fullbordas på dem Esaias' profetia, den som säger: 'Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig."   Se symbolbilden här ovan till vänster.Matt. 13:13-15. 
"Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 13:16.Jesus säger, att det var hans Fader, som gjorde gärningarna genom honom. Och Bibeln upplyser oss om, vem Gud är. Och säger, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud."  Vi kan inte skilja Gud ifrån Ordet och inte Ordet från Gud, ty Gud och Ordet hör ihop med varann.  Se symbolbilden här till höger.  Joh. 1:1.


Det betyder, att om Jesus hade ropat och sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Då hade Ordet, som Gud tidigare lagt i Jesu ande tagits ifrån honom. Ty tidigare hade Jesus i sin bön sagt till sin Fader: "De Ord, som Du har givit mig." Se symbolbilden här till höger.Bibeln visar oss, att det endast finns två källor av ord. De ord, som är ifrån Gud.  Se symbolbilden här ner till höger.

Och de ord, som är ifrån djävulen.  Se symbolbilden här ner till vänster.

Det betyder, att om Jesus hade ropat: " Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Då hade han med sitt tvivel varit uppfylld med djävulens andar. Se symbolbilden här ner till vänster.


 
 
 
 
 

 Obs! Det är inte jag, som ställer frågan. Utan det är himmelens Gud och Jesus Kristus, tillsammans med bibeltexterna härovan, som ställer den här frågan till alla präster och predikanter, samt alla oandliga kristna?

"När ni nu lär människorna, att Jesus skulle ha ropat: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Vem var det då, som hjälpte Jesus att besegre döden på Golgata? Ty Bibeln visar oss, att Jesu Fader var med Jesus hela tiden och själv gjorde gärningar, genom Jesus Kristus. Ty Jesus sade, att: "Jag är i Fadern, och att Fadern är i mig?  De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."   Se symbolbilderna här ovan till höger.  Joh. 14:9-10. 


Kan du svara på den här frågan: Vem var det, som hjälpte Jesus, att vinna segern över djävulen och döden på korset. Ty enligt Er lära hade Fadern lämnat Jesus ensam och övergiven?  Och då Jesus enligt Bibeln, inte hade någon egen makt, i sig själv, före sin uppståndelse. Hur kunde Jesus då vinna en seger över djävulen och döden på korset? 
Svara med Guds eget Ord, på den frågan, om någon kan? Bibeln säger, att samma Ord, som finns i Gud, fanns i Jesus, ty Jesus säger i sin bön till sin Fader, att: "De Ord, som Du har givit mig..." Se symbolbilden här till höger.  Joh. 17:8.


Tvivlets Andar finns endast hos djävulen. Om Jesus hade tvivlat, då hade han kommit bort ifrån himmelens Gud, såsom Adam och Eva fick uppleva, i samband med syndafallet, då de tvivlade på Gud och trodde på satans lögn, när han ljög och sade till dem, att: "Skulle då Gud hava sagt."   Se symbolbilden här till vänster.  1 Mos. 3:1. 
Ordet "Tvivel" betyder, osäkerhet. Att vara tvivelaktig, betyder, att vara osäker, om man skall våga tro eller inte tro. Bibeln lär, att all tvivel kommer ifrån djävulen.  Se symbolbilden här till vänster.Bibeln lär, att Guds rike finns i människans ande, ty Jesu sade till sina lärljungar, att: "Guds rike är invärtes i eder."   Se symbolbilden här till vänster.  Luk. 17:21. 
Men detta Guds rike blev fängslat av djävulen i samband med syndafallet. Och först när Jesus hade besegrat djävulen och döden på Golgata kunde han gå ner i detta andliga dödsrike för att befria Kärlekens Ande, Rättfärdighetens Ande, Renhetens Ande, Friden och Glädjens Andar, o.s.v, som djävulen hade hållit fängslade.  Se symbolbilden här till vänster.Guds Ord visar här, att Jesus aldrig har ropat och sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"   Ty om Jesus själv hade varit bunden och fängslad av djävulens makter, med tvivel och otro, hur skulle han då kunna befria andra, som var fångna och bundna av djävulen? Ty om någon sitter inspärrad i ett fängelse, hur skulle han kunna befria, andra fångar, som sitter inspärrade?  Se symbolbilden här ovan till vänster.


Vi skall särskilt lägga märke till, att Jesus sade till sina lärljungar, att: "De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk.  Tron mig; jag är i Fadern, och Fadern i mig."   Joh. 14:10-11. 
Det betyder, att före Jesu uppståndelse hade Jesus ingen egen makt. Utan Fadern använde Jesus, som sitt redskap och Han gjorde sina gärningar genom Jesus. Jesu gudomliga makt, före uppståndelsen, var att vara lydig Guds Ord, samt villig, att hela tiden offra sitt JAG, så att hans Fader kunde arbeta genom honom. Och det var genom lydnad för Guds Ord, som Jesus med Guds Ord kunde besegra djävulen. 
På samma sätt skulle Jesu efterföljare, med lydnad för Guds Ord besegra djävulen. Ty Jesus sade till sina lärljungar: "Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."  Se symbolbilden här ovan till höger.   Luk. 10:19. 
I bibeltexten här ovan till höger, i symbolbilden, ser vi, att Jesus ber för sina lärljungar och säger till sin Fader: "Ty de Ord, som Du har givit åt mig, har jag givit åt dem."     Se symbolbilden här ovan till höger.   Joh. 17:8. 
I bibeltexten ser vi, att lärljungarna hade ingen egen makt. Utan makten, som de fick av Jesus, finns i själva lydnade för Guds Ord. Ty Jesus, som efter sin uppståndelse, själv blev ett med Guds Ord säger till sina lärljungar, att: "Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder."  

"Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig. Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra."Se symbolbilden här till höger.  Joh- 15:4-5.

Bibel visar oss, att det finns en mängd med bibeltexter, som styrker, att Jesus aldrig har ropat och sagt: ""Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 
Tvivel finns inte i himmelens Gud, ty Bibeln säger, att: "Gud är ljus och mörker finns inte i honom."  1 Joh. 1:5. 
Bibeln säger, att Gud är en God Gud och att Han är full av Nåd, Sanning och Trofast och han kan aldrig övergiva någon. Konung David profeterar om Guds trofasthet till Jesus Kristus och säger, att: "Min trofasthet och min Nåd skall vara med honom."   Psa. 89:25. 
Vidare så säger Bibeln om Guds, att: "Från släkte till släkte varar din trofasthet."   Psa. 119:90. 
Gud kan aldrig svika sina löften ty Bibeln säger, att Gud är: "En trofast Gud och utan svek."    5 Mos. 32:4. 
Bibeln skiljer tydligt på de Ord, som kommer ovanifrån och de Ord, som kommer nerifrån och säger, att: "Den vishet, som kommer ovanifrån, är först och främst ren...fri ifrån tvivel..."   Jak. 3:17. 
Bibeln upplyser oss om, att Jesus blev sänd av Gud hit till denna värld för att besegra allt som hör djävulen till. Ty Guds Ord säger, att: "Den som gör synd han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar."   Se symbolbilden här ovan till vänster.   1 Joh. 3:8. 
Jesus upplyste sina lärljungar och han sade till dem, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38. 
Om Jesus hade tvivlat då hade han inte gjort Guds vilja. Ty tvivel tillhör Satan.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
När Petrus försökte att gå på vattnet, då begynte han att sjunka, då förebrådde Jesus honom och sade: "Du klentrogne, varför tvivlade du?"Matt. 14:31. 
Om Jesus hade tvivlat då han hängde på korset, då hade han, som Petrus varit klentrogen! 
Bibeln lär, att Jesus hela tiden var ledd av Gud och Guds Ord. Och då det inte finns tvivel i Guds Ord så kunde Jesus inte tvivla. Och Jesus visste, att det minsta tvivel för människan bort ifrån Gud. I sin bergspredikan uppmanade Jesus sina lärljungar och sade: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske fader är fullkomlig."  Om Jesus hade tvivlat på sin Fader på Golgata såsom många präster och predikanter predikar hur kunde han då kräva av sina lärljungar, att de skulle vara fullkomliga och tro, om han inte själv kunde tro?  Matt. 5:48. 
Bibeln lär, att tvivlet har en katastrofal makt. Ty på grund av att Adam och Eva tvivlade på Gud så störtades hela mänskligheten in i ett fruktansvärt andligt negativt mörker i samband med syndafallet. Och den hemska sanningen är, att om Jesus hade tvivlat på Guds närvaro på korset och om han hade ropat strax innan han dog : "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Då hade Jesus inte vunnit någon fullkomlig seger över satan, utan satan hade vunnit en seger över Jesus, på grund av att Jesus var uppfylld med tvivel. 
Bibeln styrker, att Jesus var trofast ända in i döden. Ty profeten Jesaja säger om Jesus, att: "...fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun." Jes. 53:9. 
Påskens budskap är ett glädjens och segerns-budskap, där himmelens Gud och Jesus Kristus har segrat över alla djävulens, lögner, orättfärdighet och all ondska. Och därför kan vi alla, i dag få uppleva, Nåd, Frid och Glädje. Där vi tillsammans med Konung David får bedja, att: "HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig  i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen."     Psa. 23:1-6. 
Jag har många gånger hört hur präster och predikanter, tröstat svårt sjuka och förtvivlade människar, som känt sig ensamma och övergivna av Gud, att: "Du skall inte vara orolig, ty Jesus själv fick uppleva, att Gud hade övergivit honom då han hängde på korset."  Men så säger Gud till dig, i sitt Ord, att om du är sjuk och lider och känner dig ensam och övergiven, så kan Gud aldrig överge dig, såsom många präster och predikanter lär, ty om du tror på Jesus Kristus och Guds Ord så skall Jesus och hans Fader hjälpa dig. Ty Gud är en God Gud och Han hör din bön!. Och till dig, vem du än är, säger Jesus: "Såsom du tror, så må det ske dig."   Matt. 13:13. 
Fridshälsningar 

Gatumissionär 
Bror Espegren

E-mailadress 
Till sida 1. 
                                                                                                               Copyright©