Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!

I samband med den sista tiden talade Jesus om, att himmelens Gud skulle sända ut sina budbärare, och de har fått uppgiften, att predika Guds heliga Ord. Ord som skiljer på de Helgade och de ljumma kristna.
Till sina lärljungar sade Jesus:
" Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker;  men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland  vetet och gick sedan sin väg." 

"När nu säden sköt upp och satte frukt, så visade sig ock ogräset."  Se symbolbilden här ner till vänster.

"Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: Herre,  du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs? "

"Han svarade dem: En ovän har gjort detta."   Se symbolbilden här ner till vänster.

"Tjänarna sade till honom: Vill du alltså att vi skola gå åstad och samla det  tillhopa?  Men han svarade: Nej; ty då kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa." 

"Låten båda slagen växa tillsammans intill skördetiden;" 

"Och när skördetiden är inne, vill jag säga till skördemännen: Samlen först tillhopa ogräset, och binden det i knippor till att brännas upp," Jesus Kristus talar här om alla kyrkor, sekter och religiösa samfund, som enligt Guds ord blir stående utanför Guds rike.  Se symbolbilden här ner till vänster.

Samtidigt uppmanar Jesus de Helgade och säger: " samlen sedan in vetet i min lada."  Se symbolbilden här ner till höger."En annan liknelse framställde han för dem; han sade:  Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin åker.  Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland kryddväxter; ja, det bliver ett träd, så att himmelens fåglar komma och bygga sina nästen på dess grenar." 

"En annan liknelse framställde han för dem: Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat." 

"Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, och utan liknelser talade han intet till dem. Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse."  Förklaring, Jesus förklarar här i sina liknelser, om det, som:  "varit från världens begynnelse."  Nämligen, Jesus Kristus i den Helgade människans ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.

"Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern. Han svarade och sade: Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men 
ogräset är ondskans barn. Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar." 

"Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände." 

"Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till  fall, och dem som göra vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike."  Se symbolbilden här ovan till höger.

"Den som har öron, han höre." 

Jesus sade vidare, att: "Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och  en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern."  När Jesus talade med sina lärljungar om vägen till Helgelse sade han bl.a. till dem, att: "Om man inte övergiver fader moder o.s.v.

"Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker efter goda pärlor;  och då han har funnit en dyrbar pärla, går han bort och säljer vad han äger och köper den." 

"Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag. När den så bliver full, drager man upp den på stranden och sätter sig ned och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort." 

"Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan. Haven I förstått allt detta?  De svarade honom: Ja." 

"Då sade han till dem: Så är nu var skriftlärd, som har blivit en lärjunge för himmelriket, lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt."  Matt. 13:24-52


Tillbaka till sida 1.