Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!

Med Ordet skapade Gud människan till sin avbild.
När Gud skapade människan sade han till henne, att: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö. "  1:a Mos. 2:16-17.Många har frågat mig vad:  "Kunskapens träd på gott och ont" är för något? Som svar på den frågan upplyser Guds Ord oss tydligt om, att: "Kunskapens träd på gott och ont"  består av två helt olika egenskaper, som är ihopblandade med varandra.
Djävulen använde Kunskapens träd närt han skapade människan till sin avbild.
 på gott och ont" är en skapelse, som tillhör djävulen och som djävulen använder sig av . Bibeln säger, att Gud och Jesus Kristus kommer med Liv. Döden är något, som djävulen har skapat och Gud varnade människan, att äta av "Kunskapens träd på gott och ont" och sade, att: "När du äter därav, skall du döden dö. "  1:a Mos. 2:16-17.
Det finns många i dag, som äter av "Kunskapens träd på gott och ont." När vi t.ex. lyssnar till de Ekumeniska kyrkornas budskap så kan vi både se och höra hur de blandar sitt budskap på gott och ont. Ekumeniken upphöjer enheten, samtidigt som den i sitt budskap inte sätter något värde helgelsen.
Bibeln kallar en blandning med gott och ont för en djävulens lära. Det är en lära, som förblindar människans ande. I sin blindhet har de ljumma kristna accepterat denna djävulens blandning. Och det var denna blandning av det onda och det goda, som Gud varnade människan att äta av därför, att det leder till ett andligt dött liv.
Guds Ord är oföränderligt det säger ännu i dag, att när du äter av: "Kunskapens träd på gott och ont skall du döden dö. " 1:a Mos. 2:16-17.


Bibeln lär, att i samband med syndafallet och i samma stund, som människan åt av "Kunskapens träd på gott och ont" då blev hennes ande uppfyld med en lögnens ande, som är ifrån djävulen.
Efter syndafallet talar Bibeln om: "Guds barn och djävulens barn." 1:a Joh. Kap. 3.
När Jesus talade med de religiösa prästerna och de skriftlärde då hörde han på deras tal, att de hade en ande med
en blandning av det onda och det goda och därför sade Jesus till dem, att: "I haven djävulen till eder fader och vad han vill det gör Ni..." Se symbolbilden här till vänster. Joh. 8:44.Guds ord är lika aktuellt i dag. Och ännu i dag säger Gud i sitt Ord till dig, att: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö. " 1:a Mos. 2:16-17.
Gud bjuder oss i dag, att äta av "Livets Träd" att äta av de Andliga frukterna, som är Guds  Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid, Glädje.
Vi människor har fått en frihet, att själva välja om vi vill äta av "Livets Träd," eller om vi vill äta av "Kunskapens träd på gott och ont." Vi får själva välja om vi vill vara: "Guds barn eller djävulens barn. Se Joh. 1:a brev 3: Kap. 
På samma listiga sätt, som djävulen kom till människan i Paradiset, på samma sätt kommer han i dag genom olika tankar eller så lockar han människan med olika känslor, som hör till det världsliga.
Bibeln berättar mycket tydligt om hur djävulen kom slingrande, som en orm, med Ord, som var blandade med ljus och mörker. 
I sin listighet ställde han en mycket oskyldig fråga till människan och sade: "Skulle då Gud hava sagt." Bibeln berättar, att  han lyckades fälla människan med denna halvsanning.
Frågan som han ställde trängde djupt in i människans ande.  Samtidigt med frågan gav  djävulen människan ett löfte. Ett löfte om frihet för henne! Människan började spekulera.  Vad är det han påstår? Kan den förbjudna frukten ge mitt Jag en större frihet? 
Djävulen hade lyckats att få människan, att vackla i sina tankar. Hon började tänka. Det kan väl inte vara så farligt att pröva? Och helt plötsligt fanns det en oändlig kedja av frågor, som föddes in i människoanden. Kunskapens träd syntes verkligen vara gott. O! En sådan lust för ögonen. Tänk att få göra, som man vill. Är jag inte FRI? Varför måste det vara sådana här begränsningar? Har jag inte rätt, att göra, som JAG vill?
Frågorna som djävulen inplanterade i människans sinne, födde ytterligare begär och längtan i hennes inre. Guds heliga Ord byttes ut mot Otro,  Högmod, Ohörsamhet, Genstridiget, Själviskhet, Skvaller, Lögn, Förtal, Förakt för det goda, o.s.v. Guds Ord döljer inte, att hela Guds skapelseverk rasade samman och blev lagt i ruiner på grund av, att människan började att äta av den förbjudna frukten. 
Bibeln berättar, att människan blev ett offer för djävulens bedrägeri. Ett offer för denna djävulens lögn. En lögn, som skapade människan till en Djävulens avbild. En avbild där människan genom olydnad blev tvingad, att leva sitt liv långt borta ifrån Guds gemenskap, borta ifrån Guds Rättfärdighet och Renhet, borta ifrån den gudomliga Friden och Glädjen.
Denna ohyggliga sanning, att människan blev skapad till en djävulens avbild talar man tyst om i kyrkorna. Men för att människan skulle förstå vilken makt djävulen har, att kunna förblinda människor, som säger sig vara kristna och religiösa sade Jesus till översteprästerna och fariséerna när de blandade ihop gott och ont, att: "I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra." Se symbolbilden här ovan till vänster. Joh. 8:44.
Guds Ord är tidlöst! Det som Gud sade till människan i Paradiset för flera tusen år sedan det säger Gud till oss i dag. Och såsom Gud gav människan en fri vilja när han skapade henne i Paradiset, på samma sätt ger Gud oss en fullkomlig fri vilja i dag, att fritt få bestämma vilka frukter vi vill äta av.
Ännu i dag säger Gud till dig, att: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta." Gud bjuder dig i dag, att fritt få äta av "Livets Träd." Att äta av de Andliga frukterna, som är Guds  Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid, Glädje. Men om du äter av: "Kunskapens träd på gott och ont...skall du döden dö." 1:a Mos. 2:16-17.
Jag önskar Er alla en rik välsignelse, att Ni får nåd, att förstå detta budskap innan det blir för sent. Fridshälsningar 

Gatumissionär Bror Espegren
Ljumma kristna & villolärare. sida 110.

Innehållsförteckning.

                                                                                                                          © Upphovsratt