Jesus sade: "Guds rike är invärtes i eder.
Många människor vet inte i dag vart de skall gå för att finna himmelens Gud och Jesus Kristus. Men Jesus har givit oss svaret och säger, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Gud och Jesus Kristus finns i vårt inre.  Se symbolbilden här ner till höger. Luk. 17:21. 
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 14:23.En gång när Jesus predikade tyckte många av hans lärljungar, att hans tal var hårt och de sade: "Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra på honom? För detta tals skull drogo sig många av hans lärljungar tillbaka, så att de icke längre vandrade med honom." 

"Då sade Jesus till de tolv: Icke viljen väl också I gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det Eviga Livets Ord..."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 6:60, 66-68.


Bibeln upplyser oss om, att Gud är det Levande Ordet. Och så säger Bibeln, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:1.

Det var en man, som kom till Jesus och han föll ned på knä och frågade Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är God utom Gud allena."  Se symbolbilden här till höger. Matt. 10:18.

Och så säger Bibeln, att: "Åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:12 
Och så säger Bibeln, att Gud är trofast och Han välsignar var och en rikligt, som tar emot Jesus Kristus i sin ande.


Fridshälsningar 
Gatumissionär Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här!


                                                                                                                                       © Upphovsratt