Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."

Bibeln berättar, att bildstodens huvud var av finaste guld. Huvudet på bildstoden är ett världsomfattande system som är verksamt från konung Nebukadnessars tid fram tills Jesus Kristus kommer tillbaka.
Huvudet på bildstoden symboliserar Kejsare, konungar, presidenter, statsministrar och folkets ledare i olika länder och det kommer att råda över människor i hela världen tills Jesus Kristus kommer tillbaka. Dan. 2:31-33.


Bibeln upplyser oss om, att konung Nebukadnessar var en symbolbild på Bildstodens huvud.
Daniel förklarade för konung Nebukadnessar och sade till honom, att: "Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har givit rike väldighet, makt och ära och i vilkens hand han har givit människornas barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och som han har satt till herre över allasammans, du är det gyllene huvudet."   Dan. 2: 36-38 
I Bibeln kan vi läsa om, att Jesus Kristus är Konungarnas Kung i den andliga världen.
Jesu Kristi Konungamakt i den andliga världen är en tydlig motsats till bildstodens symboliska och världsliga Huvud, som symboliserar konunga -och kejsarmakten här i denna värld.
Kejsare, Konungar, Presidenter och Statsministrar har alltid räknats till det högsta överhuvudet för folken i  denna värld och de representerar bildstodens huvud i den här världen. 
Och så säger Guds ord, att: "...I de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker, att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskapet, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna."   Upp. 10:7.
Lägg märke till, att Guds Ande talade genom Daniel och sade, att: "Ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10 
Gud välsigne Dig, att Du måtte förstå detta budskap. Upp. 22: 10-14. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid! 
  Klicka här!
                                                                                             ©  Upphovsratt