Martin trodde att: "Det var för sent att bli frälst."

Hej Martin!
Du skriver, att Du: Har trott på Jesus i hela ditt liv och alltid trott att Du en dag skulle bli kristen. Men Du har inte fått upplevt det Du sökt och nu tror Du att det är lite för sent. De problem, som Du skriver om i ditt brev är ett tecken på, att Gud inte övergivit dig, utan det visar, att Gud älskar dig. Själva känslan som Du känner är ett tecken på att Gud och Kristus arbetar i ditt inre. Bibeln säger, att Jesus lovat i sitt ord, att den som söker han skall finna.  Matt.7:7. 
Bibeltexten i Heb. 6:4-6, som Du nämner om i din fråga visar två vägar. Som Du ser här nertill på bilden så går de här människorna åt var sitt håll. Människan till vänster går bort ifrån Jesus Kristus in i det andliga mörkret. Människan till höger går till Jesus Kristus, som är det andliga ljuset.


Till de ljumma kristna, som går bort ifrån Jesus Kristus och bort ifrån Guds Ord, som vi ser på symbolbilden här ovan till vänster säger Bibeln: "Faren icke vilse, Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda."   Gal. 6:7. Till de människor, som kommer till Jesus Kristus, och som tagit emot Guds Ord som vi ser på symbolbilden här ovan till höger säger Jesus: "Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall alldrig någonsin dö." Joh. 11:25-26.


Många människor, som saknar den helige Andes ledning låter sig bindas av negativa tankar och därför ser de inte helheten i Guds ord. Till dessa människor säger Bibeln: "...Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot..."   Sak. 1:3. 
Det är vi själva, som bestämmer om vi skall tro på Gud och på Jesus Kristus. Det är vi själva som bestämmer om vi vill tvivla på Gud och Jesus Kristus eller om vi vill tro på Guds löftesord. Jesus säger: "Såsom du tror, så må det ske dig."  Matt. 8:13. 
När det gäller människans felaktiga tänkande så säger Jesus, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit för att de skola hava liv och hava över nog."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 10:10. 
Job kunde inte undkomma följderna av sina felaktiga tankar: "Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda."Gal. 6:7. 
Job såg inte att det var hans felaktiga tankar, som var skulden till hans lidande utan han sköt skulden, på fruktan och sade: "Ty det, som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, kommer över mig nu."Job. 3:25. 
Mörkret kan endast vara närvarande då ljuset är frånvarande. Djävulen kan endast vara närvarande då Jesus Kristus är frånvarande i våra tankar, i vår ande och i våra gärningar. 
Bibeln talar om synd emot den helige Ande:

Synd emot den helige Ande består i, att människan går bort ifrån Guds ord och trampar hans heliga sanningar under sina fötter. Se symbolbilden här ovan till vänster där människan går bort ifrån Jesus Kristus och bort ifrån Guds Ord. 
Världens människar och de ljumma kristna, som inte vill veta av Jesus Kristus och Helgelse de syndar emot den helige Ande. 
Teckningen härovan till vänster visar tydligt, att om människan går bort ifrån Jesus Kristus och Guds ord då hamnar hon i ett andligt mörker. 
På vägen bort ifrån Gud finns det ingen räddning för någon människa såsom Heb. 6:4-6 talar om. Men om människan vänder om till Jesus Kristus, som vi ser på bilden här ovan då finns det räddning. Ty så säger Guds ord: "Vänd om till mig...så vill jag vända om till eder."   Sak. 1:3.  Mal. 3:7.
Till dem som har ett uppriktigt hjärta finns det hjälp och räddning. Ty så säger Guds Ord: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra (dina) synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Jes. 1:18-19. 
Lyssna: Jesus säger till dig i sitt ord: "Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut."   Joh. 6:37.
Som Du ser här i bibeltexterna så visar de, att det är inte ute med dig eller med de människor, som söker sig till Jesus Kristus, ty den som söker den skall finna. Matt. 7:8. 
Jag vill särskilt påpeka, att Du skall inte låta dig bindas ( av mig ). Inte heller skall Du låta dig påverkas av någon annan människa. Inte heller skall Du låta dig påverkas av någon kyrka eller av de olika religionernas läror ty de skapar bara problem och förvirring. Nej vänd dig endast till Guds enkla och rena ord, som är kärlek, renhet, rättfärdighet, nåd och barmhärtighet, frid och glädje o.s.v. Ty i dessa ord uppenbaras Gud och JesusKristus. I dessa enkla ord uppenbaras den guddomliga kraften. Och allt detta finns i din inre människa. Ty Jesus sade, att: "Guds rike är invärtes i eder."   Se symbolbilden här ovan till höger.   Luk. 17:21. 
Bibeln lär, att: Gud är en God Gud. Han är nåderik och barmhärtig och Han älskar oss människor och vill, att vi skall ta emot Jesus Kristus i vår ande och i vårt sinne. Gud är trofast och Han överger inte någon, som tror på honom och hans ord. 
Om du tror på Jesus Kristus, som är det levande Ordet och tar emot Ordet i din ande och i ditt sinne då har Kristus som är Ordet möjlighet att förvandla ditt liv från mörker till ljus. Ty Bibeln säger, att: "Om nu Sonen (alltså Ordet) gör eder fria, så bliven I verkligen fria." Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 8:36. 
Hälsar Gatumissionär 

Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här! 
                                                                                                                                      © Upphovsratt