Bibeln säger, att: "Vår Gud är en förtärande Eld!" Hebr. 12:29.

Om du vill uppleva en sann omvändelse från ett andligt mörker till ett andligt ljus och bli Kristuslik då måste du ta emot Ödmjukhetens Ande och låta Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Givmildhet, Frimodighet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, uppfylla din ande och ditt sinne och då som först kan Guds Ord förvandla dig till en ny andlig skapelse där du, som aposteln  Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20.
I sitt avskedstal sade Jesus till sina lärljungar, att: "Jag har kommit för att tända en Eld på jorden!" Luk. 12:49.
Jesus liknar Guds Ord med en Eld, som tillsammans med den helige Ande kan bränna bort all synd i den gamla människan. Se symbolbilden här ner till vänster.
Bibeln säger om Guds Ord, att det är en förtärande Eld.
I den högra bilden här nertill kan du se hur Guds Ord i den helgade människan har tagit bort all synd. Synden som tidigare var verksam i den gamla människans ande. Se symbolbilden här ner till vänster och jämför med symbolbilden till höger.
Vi skall särskilt lägga märke till, att:
Om vi vägrar, att ta emot Guds Ord i vår ande, då finns det inget, i hela Bibeln, som kan förvandla oss till en ny andlig skapelse i Kristus. Se symbolbilden här ner till höger.


Bibeln visar oss, att vägen till befrielse från synden finns endast i Guds Ord.Ordet, som är: Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Trofasthet, Givmildhet, Frimodighet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v.Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger om Gud, att Han är Ordet. Ty: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet är hos Gud, och Ordet är Gud." Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:1.
Vidare säger Bibeln om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått, är Guds Ord."   Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 19:13.
Och så säger Guds Ord till alla sökande människor, att: "Alla dem som togo emot honom, (alltså de som tog emot Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord i sin ande), dem gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  (Gud som är det Levande Ordet).  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:12-13.
Det betyder, att om vi tar bort Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Givmildhet, Frimodighet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, i människans ande, då finns det inget, som kan Frälsa och Rena människan ifrån synden. Se symbolbilderna här ovan till höger. 


De ljumma kristna och många präster och predikanter talar om, att de tror på Jesus Kristus. Men samtidigt skiljer de Jesus Kristus ifrån Guds Ord, då de i sina böner tackar Gud för att Jesus vandrar vid deras sida. 
Bibeln lär, att Jesus Kristus är Ordet. Och vi kan inte skilja honom från Ordet. Och då dessa präster och predikanter tackar Gud för att Jesus vandrar vid deras sida, så har de också placerat Ordet Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v, vid sin sida. Se symbolbilden här till vänster.


Gång på gång uppmanas jag i min ande, att i hemsidorna tydligt framhålla för dessa antikristliga präster och predikanter, att då de i sina predikningar eller i sina böner tar bort Guds Ord Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v, i människans ande då finns det inget, som kan frälsa, helga och förvandla människan till en sann Levande Kristen. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Men så säger Guds ord, att dessa antikristliga budbärare och ljumma kristna skall veta, att hur de än försöker, att utplåna Bibelns sanningar, så har de ingen makt därtill. Ty Jesu Ord är lika levande idag där han säger: "Sannerligen säger jag eder...Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås."  Alltså ORDET, som talar om Gud och Kristus i den helgade människans ande.  Se symbolbilden här ovan till höger. Matt. 24:34-35.
Vad vi kan se i dessa präster och predikanters liv, är, att i stället för att offra sin gamla yttre människa, som Bibeln lär, så offrar dessa antikristliga budbärare Guds heliga Sanningar. Se symbolbilden här ovan till höger.
Men dessa genstridiga präster och predikanter skall veta, att Jesu Kristi Ord står evigt kvar, där han säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23.
Den hemska Sanningen är, att dessa genstridiga präster och predikanter, öppet och tydligt, i sina antikristliga budskap, förnekar  aposteln Paulus vittnesbörd,då de säger, att Jesus vandrar vid människans sida, ty aposteln Paulus upplyser, tydligt, i strid mot dessa präster och predikanter, i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Se symbolbilden här ovan till höger.  Gal. 2:20. 
Dessa genstridiga präster och predikanter och ljumma kristna, som vägrar, att ta emot Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande kan liknas vid ett svart kolstycke ty hur mycket du än tvättar ett kolstycke med det starkaste tvättmedel så förblir det ändå lika svart. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Men först då du lägger kolstycket i elden då kan kolstycket förvandlas och bli Ett med Elden. På samma sätt är det med syndaren, ty först då syndaren i Ödmjukhet tar emot Guds Ord i sin ande, då kan Guds Ord förvandla henne, så att hon blir Ett med Gud och Kristus. Se symbolbilden här ner till höger. Och symbolbilden här ovan till höger.


 

Den enkla sanningen är, att om elden inte får komma in i kolstycket och förvandla det, då förblir det ett svart kolstycke. Och det omöjligt för kolet, att kunna förvandlas till en likhet med elden. Se symbolbilden här ovan till vänster. 

Bibeln berättar om de tre männen i den brinnande ugnen. Dessa heliga män, Sadrak, Mesak och Abed-Nego är en förebild till de helgade i vår tid. Sadrak, Mesak och Abed-Negos liv visar oss hur de i sina gärningar var Ett med Elden. Alltså Ett med Guds Ord. Dan. 3:1-30. Klicka här!
På samma sätt skall de helgade i vår tid vara Ett med Kristus och Ordet.  Se symbolbilden här till höger.


Om du vill uppleva en sann omvändelse från ett andligt mörker till ett andligt ljus då måste du ödmjuka dig och låta Guds Ord bli Ett med dig. Och då som först kan Ordet förvandla dig till en ny andlig skapelse där du, som Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. 

Många bekännande kristna tror på Jesus. Men de känner inte till, att Jesus Kristus är Kärlekens Ande. Renheten och Rättfärdighetens Ande, Friden och Glädjens Ande o.s.v.
Om vi skiljer dessa goda Andar ifrån Namnet Jesus - då blir Jesu Namn, ett tomt och innehållslöst Namn.
Då den sökande människan tar emot Jesus Kristus, så tar hon också emot dessa olika Goda Andar, ty de är heliga dyrbara gåvor ifrån himmelens Gud, och de har fått till uppgift, att ständigt hjälpa oss mot mörkrets andemakter. Se symbolbilden här till höger.


Vi lever i idag i en mycket andlig mörk tid där skaror av olika förkunnare talar, utan att vara ledda av den helige Ande. Dessa förkunnare är mycket fega i sitt antikristliga liv och de är rädda, att de skall bli hatade och föraktade och därför låter de i sina predikningar Gud och Kristus vandra vid människans sida.
Om dessa människar sade Jesus: "I har djävulen till eder fader, och vad eder fader vill, det viljen I göra..." Joh. 8:44.
Det finns ingenting som djävulen fruktar så mycket, som budskapet, där Jesus Kristus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." Och därför inspirerar djävulen dagligen dessa antikristliga präster och falska predikanter, att tiga med denna förkunnelse.  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23.
Vi lever här i denna värld för att följa Jesus Kristus och att göra Guds vilja. I sin bön sade Jesus till sin Fader, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."   Joh. 6:38.
Bibeln lär, att Guds heliga Ord och den helige Ande har givits till oss människor, inte för att göra det djävulen vill. Nej, Guds Ord och den helige Ande har givits till oss för att göra Guds vilja. Ja, att utföra det arbete, som Gud vill göra genom oss.
Vi kan inte använda Jesus Kristus och den helige Ande för att göra Guds vilja, utan det är Jesus Kristus och den helige Ande, som vill använda oss, som verktyg för att göra guds vilja. Ty Jesus sade, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 15:5. 
Aposteln Paulus sade tydligt, i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag..."  Hur skulle han då kunna göra något då han inte längre lever i sin gamla människa? Ty det är ju i den nya andliga människan, som Kristus lever i honom. Gal. 2:20.
Det betyder, att om vi inte äger Jesus Kristus, som är Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Givmildhet, Frimodighet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, i vår ande, då kan Jesus Kristus inget göra något igenom oss. Se symbolbilden här ovan till höger.
Min vän Gud vill inget högre än att du öppnar ditt sinne och tar emot Jesus Kristus i din ande. Och så säger Guds heliga Ord till Dig i denna stund, att: "I dag, om Du får höra hans röst, må Du icke förhärda din ande."  Heb. 4:7.
Fridshälsningar 

Gatumissionär Bror Espegren
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
                                                                                                                                               © Upphovsratt