Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!Jesu födelse och liv började inte här på jorden: Ty Jesus hade enligt Bibeln levt i andevärlden tillsammans med sin himmelske Fader från skapelsens början. Det framgår också i Jesu samtal med sina lärljungar ty han förklarade tydligt för dem och sade, att: ”Jag har kommit ner från himmelen, icke för att göra djävulens vilja, utan för att göra Guds vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38.  Se Guds vilja i Guds Ord här till höger.


Bibeln lär att Jesus Kristus är från evighet till evighet. När han vandrade här nere på jorden levde han med Guds Ord i sin ande och i sina gärningar. Han skilde på den fysiska människan och den andliga människan och sade till sina lärljungar, att: "Mitt rike är icke av denna världen."  Joh. 18:36.  Se symbolbilden här till vänster och jämför den med symbolbilden här ovan till höger.


Julens budskap handlar om Jesus Kristus och Guds Kärlek till oss människor!  1 Kor. kap. 13.
I vår tid har människorna tappat respekt och vördnade för julens andliga budskap. Ty julfirandet i vår tid har förvandlats till ett hedniskt julfirande.
I historien kan vi läsa om, att i Sverige blandade man julen med den fornsvenska fruktbarhetsfesten, midvinterfesten, som skulle ge god skörd under det nya året. Man dyrkade Solgudens dag den 25 december och man hade sexorgier, drack öl och offrade människor till gudarnas minne. 
I vår tid har julen blivit en stor affärsrörelse. Ett flertal tidningar säger, att: "Handeln räknar med rekord i jul. Svensk Handels prognos för julhandeln 2009 landar på en ny rekordsiffra: 61,3 miljarder kronor." Vad är då skillnaden på Julfirandet i vår tid och den fornsvenska fruktbarhetsfesten, midvinterfestens firande? Ja, vad är skillnaden?
Jesus Kristus säger om det oandliga julfirandet i vår tid, att: "Det som är fött av djävulen är djävulen; och det som är fött av Anden, det är ande." Joh. 3:6.
Historien berättar sanningen om var julfirandet kommer ifrån:

Det hedniska Rom firade varje år den 25 december vintersolståndsdagen. Det var en mycket betydelsefull högtid då man firade Solgudens födelsedag. Och för att inte komma i konflikt med det hedniska Rom valde Kejsare Konstantin, som var den katolska kyrkans överhuvud på 300-talet, att göra Solgudens dag den 25:e december till åminnelsen av Jesu födelsedag. 
Vi kan inte någonstans i det Nya Testamentet finna, att Guds Ord uppmanar oss att fira Jesu födelse.
Om det var Guds vilja att de troende och helgade skulle högtidlighålla Jesu födelse då skulle Han låta Jesu födelsedatum finnas nedtecknat i någon skrift eller vara allmänt känt för de kristna på något annat sätt. Men himmelens Gud har inte låtit detta ske och vill med andra ord inte att vi skall högtidlighålla denna dag på så sätt som görs i vår tid.
Däremot kan de helgade fira julens budskap och Jesu födelse, som ett minne av, att Gud i sin Kärlek sände sin älskade Son till människornas räddning på grund av, att människorna under ca. 4000 år i gamla testamentet med lagens hjälp på olika sätt försökte att finna vägen tillbaka till Gud. Men ständigt misslyckades gång på gång. Och så säger Guds Ord, att: "Så älskade Gud världen, att Han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom."   Joh. 3:16-17.
I Bibeln kan vi se, att Jesus Kristus hade fått en särskild uppgift ifrån Gud, att med Guds Ord visa oss människor vägen tillbaka till det förlorade Paradiset. Det Paradis som människan förlorade i samband med syndafallet. Och denna mirakulösa uppgift kan inte ett nyfött barn utföra.  Se Guds Ord i symbolbilden här ovan till höger.
Firande av Jesu födelse på Juldagen har blivit en villfarelse,
som är mycket missvisande, som så mycket annat i Bibeln. Då vi firar Jesus som ett litet barn i samband med julfirandet då tar vi bort hans seger på Golgata.
Guds mening med att Gud sände Jesus Kristus hit till vår värl, är att Jesus Kristus blir född i människans ande. Ja, där den helgade, som aposteln Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer Jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Människor över hela världen firar sina födelsedagar, som tillhör förgängelsen. Men den dyrbaraste och värdefullaste  födelse människan kan få uppleva under sin tid. Är då hon öppnar sitt inre och tar emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande. Denna födelse tillhör evigheten! Och därför borde vi fira Jesu födelse 365 dagar om året och tacka himmelens Gud för denna dyrbara julens gåva. Alla som vill kan få uppleva samma nåd, som aposteln Paulus. Där vi med jubel och glädje kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.


Det är en stor skillnad, att lyssna till berättelsen om ett litet hjälplöst Jesusbarns födelse på juldagen och budskapet om Jesus Kristus har segrat över alla ondskans andemakter både nu och i evighet. Ja, budskapet som talar om, att Jesus Kristus med Guds Ord besegrat djävulen och allt det onda på Korset. Och där han med glädje kan säga till sin Fader, att: "Det är fullbordat."   Joh. 19:30.  Se symbolbilden här ovan till höger där Jesus Kristus, med Guds Ord, besegrade det onda på Korset.
Bibeln varnar oss på flera ställen för, att se oss tillbaka.
I Lukas evangelium kan vi läsa om, att Jesus varnar oss mycket tydligt för att se oss tillbaka. Och som ett exempel tog Jesus fram Lots hustru. Enligt Bibeln hade Gud sänt två änglar för att varna Lot och hans hustru för, att stanna kvar i staden. Och den ene ängeln sade till dem: "Fly för ditt livs skull; se dig icke tillbaka."   1 Mos. 19:17. 
Bibeln säger om Lots hustru, att hon var varnad för den förestående faran då det gällde staden Sodom för deras syndiga liv. 1 Mos. 19:13, 15-16.
Hon hade förstått den allvarliga varningen. 1 Mos. 19:16.
Hon gick ut ur den dödsdömda staden. 1 Mos. 19:16.
Hon stannade upp och såg sig tillbaka. 1 Mos. 19:26.
Hon förvandlades till en saltstod. 1 Mos. 19:26.
Hon drabbades för sin olydnad då hon såg sig tillbaka. Medan de övriga av familjen blev skonade, ty dom lyssnade till Guds röst och såg framåt.  1 Mos. 19:29. 
Om du t.ex. har en son, som föddes på Juldagen 1975. Och på juldagen 2009 fyller din son 34 år. Då firar du inte din son är en liten bebis på Juldagen år 2009.Nej, du firar att din son är 34 år och att han vuxit och blivit stor. Och att han har gjort mycket gott här i världen. Eller hur? Se symbolbilden här till vänster, på det lilla Jesusbarnet  och jämför med symbolbilden till höger där Jesus vunnit seger på Golgata där han säger: "Det är fullbordat."  Joh. 19:30. 


Lägg märke till ängeln Gabriels budskap till jungfru Maria där ängeln Gabriel särskilt betonar, att: "Jesus skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara."  Se symbolbilden här ner till höger. Luk. 1:32-33. 
Julens budskap till oss människor är, att vi måste födas på nytt genom Jesus Kristus. Alltså återskapas till Guds avbild. Den avbild som vi hade före syndafallet. Se symbolbilden här ner till höger.  1 Mos. 1:27.  Joh. 3:7. 
För övrigt då vi läser Bibeln skall vi finna, att det inte endast var jungfru Maria, som fick en sådan underbar himmelsk hälsning från Gud, att få bära Jesus Kristus i sitt inre.Ty Guds Ord säger, att: "Åt alla dem som togo emot honom (alltså Jesus Kristus i sin ande) dem gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Se symbolbilden här till höger.   Joh. 1:12-13. 
"Och Ordet...tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning." Se symbolbilden här till höger.  Joh. 1:12-14.Många bekännande kristna har frågat mig hur kan vi bli födda på nytt? Och vad är det som kan skapa en sådan andlig födelse, att vi blir en Guds avbild?
Bibeln förklarar det på följande sätt och säger, att: "I begynnelsen var Ordet...och Ordet är Gud."  Gud är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Nåd &Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid & Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:1-5. 
Vidare säger Bibeln om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Upp. 19:13.
Bibeln upplyser oss mycket tydligt om, att Guds Ord är Levande och består av Levande Andar. Såsom Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Godhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v.  Heb. 4:12. 
Till sina lärljungar sade Jesus: "Om någon älskar mig, så håller han Mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23. 
Den helige Ande hade samma budskap till Paulus, som ängel hade till Maria:
Hell dig du högt benådade Paulus, ty: du skall bliva havande med Guds Ord och Ordet tillsammans med den helige Ande skall föda fram en Son, och honom skall du giva namnet Jesus. Se symbol- bilden här ner till vänster samt till höger. Luk. 1:28-31.
Och så säger Bibeln, om de frälsta och helgade, att: "Ordet...tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från Fadern, och han (alltså Jesus Kristus) var full av Nåd och Sanning."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-14.
När vi  läser Bibeln kan vi se, att aposteln Paulus fick uppleva samma nåd, som Jungfru Maria nämligen, att ta emot Jesus Kristus i sitt inre. Jesus Kristus, som är Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v, i sin ande. Ty i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer Jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger.
Julens budskap handlar om Guds Kärlek:

Julens budskap handlar om Guds dyrbara Frid och Glädje 365 dagar, år efter år, över hela världen. Ty var och en som lyssnar till Guds heliga Ord och till den helige Andes röst kan få uppleva samma Nåd, att få höra samma glädjens budskap, som Maria, att: "Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste."  Och du kan få Nåd, att bli havande med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v. Och tillsammans med den helige Ande kan du såsom aposteln Paulus genom tro få föda fram en Levande Jesus Kristus i din ande.  Se symbolbilden här ovan till till höger. 
Det finns många religioner i vår tid. Men Jesu Kristi namn kan inte jämföras med något annat namn i hela världen.
Och Jesus Kristus är ensam om, att äga den fullkomliga Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Godhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v.
Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus och Julens gåva till människorna 365 dagar på året, att: "Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld." Jes. 9:2-5.  Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus besegrat det onda i människan, och tagit sin boning i den helgade människans ande.
Och så säger Guds Ord till var och en, som söker efter den eviga sanningen, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande.  Apg. 4:12. 
Många har frågat hur det kunde vara möjligt för Maria att bli havande då hon inte varit med någon man. Hemligheten var, att det var genom den helige Ande, som hon blev havande och fick Nåd att föda Jesusbarnet.
Det är endast genom den helige Ande, som Guds mirakel kan bli levande och verksamt i människan. Det var därför som Jesus sade till sina lärljungar innan han for upp i himmelen, att: "Jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor i eder och skall vara i eder."   Joh. 14:15-17.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Det är endast genom den helige Ande, som Jesus Kristus kan ta sin boning i den helgade människans ande. Och varje människa som lyssnar och tar emot Guds Ord och den helige Ande i sitt inre har samma möjlighet, som Maria och apostlarna, att få uppleva Jesus Kristus i sitt inre. Ty Guds Ande säger även till dig: "Hell dig du högt benådade, ty: du skall bliva havande med Guds Ord och Ordet tillsammans med den helige Ande skall föda fram en Son i din ande och honom skall du giva namnet Jesus Kristus." 
Bibeln berättar, att aposteln Paulus fick uppleva miraklet, att föda fram Jesus Kristus i sin ande. Ty i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Miraklet att bli född till Guds barn genom Guds Ord och den helige Ande kan ingen människa förstå eller tänka ut med sitt eget förstånd.
Ty i brevet till Korinterna säger aposteln Paulus, att: "En världslig människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."   1 Kor. 2:14.
Det var därför som Jesus sade till sina lärljungar, att: "Men hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."  Joh. 14:26.
Jesus Kristus ville lära oss betydelsen av, att tro på Guds Ord. Att tro att Gud hjälper den, som kommer till honom. Därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så."   Mark. 11:24.
Om du tror att himmelens Gud älskar dig. Ja, då kan du få uppleva Guds Kärlek i ditt inre. Om du tror, att du är fri, jag då är du fri. Ty Jesus sade: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria." Joh. 8:36. Se symbolbilden här ovan till höger.
Min vän! Frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord mottagen i människans ande. Och så säger Guds Ord till dig ljust nu, ang. frälsningen och helgelsens dyrbara gåva, att: "I dag, om I fån höra den helige Andes röst, mån I icke förhärda eder ande."  Heb. 4:7. 
Till dem, som tagit emot Guds Ord i sin ande säger Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."  Matt. 13:11. 
Lyssna!
  Guds Ord säger genom profeten Daniel, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (de Helgade) skola förstå det."  Gud välsigne dig min vän!  Dan. 12:10. 
Fridshälsningar 

Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.  Klicka här!
                                                 © Upphovsratt