Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."


Bibeln berättar om en ogudaktig konung, som hette Nebukadnessar. Han levde ca 600 år f. Kr. och han hade en dröm. I drömmen såg Nebukadnessar en stor Bildstod, som bestod av fem olika delar och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens bröst och armar är en symbolbild på världens rikedomar och skatter. Dan. 2:31-33.


Bildstodens bröst och armar är ett världsomfattande system, som är verksamt i vår tid! De världsliga rikedomarna har i vår tid fått en väldig makt över människorna här på jorden.

Bildstodens Bröst och Armar symboliserar, utan tvekan, pengar och världsliga skatter, såsom värdepapper, aktier och rikedomar av alla slag. I dag köper man och säljer aktier som aldrig förr. Hela penningmarknaden ropar dagligen ut sitt världsomfattande budskap om pengar och ytterligare om mer pengar. För många människor tycks det inte finnas någon gräns för penningbegäret. Fonder & aktiemarknaden växer med miljarder dag för dag. Och många människor fylls med ångest och fruktan för hur det skall gå med de jordiska ägodelarna nästa dag? 
Bevisligen lever vi i dag i en mycket andlig mörk tid, då orättvisorna hopar sig. Och de rika, gör sig rika, på de fattigas bekostnad. Och så säger Guds ord om detta djävulens system: "Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder...I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar."  Jak. 5:1-5. 
Bibeln varnar för världsliga rikedomar och säger, att: "De som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval."  1 Tim. 6:9-10.
Tyvärr så försvarar många präster och predikanter och evangelister, genom sin tystnad, den orättfärdighet, som de rika gör sig skyldiga till i vår tid. I tidningar kan vi t.ex. läsa om: "Ökade orättvisor, som framkommit genom den borgerliga regeringens politik. Den borgerliga regeringen har under sin tid vid makten hunnit genomföra en rad förslag, som är orättvisa och som ökat klyftorna i vårt land." 
Hela penningmarknaden ropar dagligen ut sitt världsomfattande budskap om pengar och ytterligare om mer pengar. För många människor tycks inte finnas någon gräns för penningbegäret. Många fylls med ångest och fruktan för hur det skall gå nästa dag med deras pengar och de jordiska ägodelarna. 
Bankerna har idag ett världsomfattande system= Den internationella världsbanken. Övriga världsomfattande penningsystem är t. ex de internationella valutafonderna, den internationella betalningsbanken samt de internationella kooperativa allianserna vilka alla är världsomfattande system. 
Pengar och kapital har i alla tider haft en oerhörd makt över människorna i denna värld. Jag läser i en kvällstidning från 1980. President J. Carter proklamerade genom sitt TV-tal till nationen ett ekonomiskt krig av USA mot Sovjet. Försäljning av avancerad teknologi stoppas. Spannmålsleveranser inskränks, o.s.v. Presidenten öppnar en svår ekonomisk kris mellan supermakterna. Penningsystemet har ofta varit grunden och orsak till många förödande krig länder i mellan. 
Pengar och kapital har ofta skapat klasskilnader och oerhörda orättvisor. Kapitalet har genom alla tider orsakat nöd, svält samt lidande för många. Dagligen kan vi höra i radio, och se i Tv, om den omfattande ekonomiska brottsligheten, som breder ut sig över hela världen. Myndigheterna som har till uppgift, att med lagar utreda brottsligheten, har enligt tidningar och massmedia, nu i våra dagar själva blivit brottslingar. 
Många rika har gjort sig rikare på de fattigas bekostnad t. ex genom att låna ut pengar till höga ockerräntor. Vidare så förekommer det inom penningsystemet mutor och korruption av alla slag. Många giriga människor kan utan tvekan mörda sin medmänniska för att roffa åt sig ytterligare rikedomar. På en löpsedel läste jag för några år sedan: "Myndigheterna hinner inte med att utreda alla skattebrott. Företaget slapp betala skatt trots att de undanhållit flera millioner." Guds ord upplyser tydligt om, att penningbegäret är ifrån djävulen och, att: "Penningbegäret är roten till allt ont."  1:a Tim. 6:10. 
Kapitalet har i många fall visat sig vara, grymt och hänsynslöst. Penningsystemet är levande, ty det kräver och fodrar, utan nåd och förbarmande. 
Penningbegärets andar använder människor, som ett verktyg. Penningbegärets andar fängslar och binder giriga människor med djävulens makt. Pengarna och kapitalet kallas i dag för marknaden. Ordet "marknaden" har i dag blivit synonymt med "djävulen". Den världsliga marknaden är en djävulsande. Det är en Antikrists ande, som är verksam i vår tid, som styr och bestämmer över ockerräntor och skyhöga priser på dagligvaror så att många inte har råd att leva för dagen.
Bankerna har idag ett världsomfattande system= Den internationella världsbanken. Övriga världsomfattande penningsystem är t. ex de internationella valutafonderna, den internationella betalningsbanken samt de internationella kooperativa allianserna vilka alla är världsomfattande system. 
Pengar och kapital har i alla tider haft en oerhörd makt över människorna i denna värld. Jag läser i en kvällstidning från 1980. President J. Carter proklamerade genom sitt TV-tal till nationen ett ekonomiskt krig av USA mot Sovjet. Försäljning av avancerad teknologi stoppas. Spannmålsleveranser inskränks, o.s.v. Presidenten öppnar en svår ekonomisk kris mellan supermakterna. Penningsystemet har ofta varit grunden och orsak till många förödande krig länder i mellan. 
Pengar och kapital har ofta skapat klasskilnader och oerhörda orättvisor. Kapitalet har genom alla tider orsakat nöd, svält samt lidande för många. Dagligen kan vi höra i radio, och se i Tv, om den omfattande ekonomiska brottsligheten, som breder ut sig över hela världen. Myndigheterna som har till uppgift, att med lagar utreda brottsligheten, har enligt tidningar och massmedia, nu i våra dagar själva blivit brottslingar. 
Marknaden och kapitalet, som styrs av onda andemakter bryr sig inte om, att den större delen av mänskligheten svälter och lider. Marknaden bryr sig inte om arbetslösheten. I girighetens ande flyttar den sina industrier och fabriker hit och dit över hela världen till platser där arbetslönerna är låga och där kapitalisten kan ta ut det sista öret på de fattiga arbetarnas bekostnad. 
Marknaden och kapitalet har blivit ett hänsynslöst system i vår tid, som är orsak till, att älvar och vattendrag förstörs och att stora landområden fördärvas. Regnskogar skövlas och förstörs dagligen på grund av kapitalisternas omättliga penningbegär. 
Pengarna och marknaden tar ingen hänsyn till de fattiga i världen. Pengarna är i vår tid bevisligen orsak till svåra förödande miljöförstörelser där människor, växter, fåglar och djur av alla slag blivit drabbade, ibland in till döden. 
Profeten Hosea upplevde samma problem på sin tid och skriver: "Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets inebyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap finnes i landet...Därför ligger landet sörjande,och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen; och fiskarna i havet förgås." Hos. 4:1-3. 
Jesus Kristus varnade för dessa världsliga rikedomar och tog fram liknelsen om: "Den rike mannen och Lasarus." Luk. 16:20. 
Vid ett annat tillfälle tog Jesus fram en liknelse, som berörde världens rikedomar och sade till sina lärljungar: "Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger eder: Det  är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike."  Matt. 19:23-24. 
Aposteln Jakob skriver i sitt brev och uttalar en dom över vår tids politiker och direktörer med sina höga bonusar och orättfärdiga rikedomar och säger: "Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände, som skall komma över eder. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna. Se, den lön I haven förhållit arbetarna, som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron. I haven levat i kräslighet på jorden och gjort eder goda dagar: I haven gött eder av hjärtans lust..."  Jak.5:1-5. 
Paulus skriver: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära...kärlekslösa...omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda."  2:a Tim 3: 1-3. 
Många kyrkor är fattiga idag. Men det finns en del kyrkor, som äger enorma rikedomar. En ledare vid Kyrkornas Världsråd sa i mitten av 1980-talet, att: "kyrkan kan vid vilken tidpunkt som helst överta världens hela handelssystem och betala kontant." 
Det finns pengar, men de är låsta i girighetens ande, allt medan miljontal människor svälter i de fattiga länderna. Må vi alla hjälpas åt, att bedja till himmelens Gud, att han öppnar ögonen på de rika i denna värld så att de kan göra sig rika på goda gärningar genom att ge av sitt överflöd av de jordiska rikedomarna till de nödlidande och svältande människorna. 
Bildstodens bröst och armar är i sanning ett system, som visar hur pengar och kapitalisterna, samt giriga människorna styrt världen i alla tider och hur detta system även styr världen i dag. Det är inte mina ord utan jag har endast beskrivit bildstodens bröst och armar och dess symboliska system såsom Guds Ande uppenbarat det för mig i det andliga ljuset. 
Guds Ande talade genom Daniel och sade, att: "Ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10 
Gud välsigne Dig, Du som läser detta. Du som är kallad, att vara en av de utvalada i Jesus Kristus, att Du måtte förstå detta budskap medan tid är. Upp. 22: 10-14. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
                                                                                                           © Upphovsratt