Gud skapade himmel och jord.


Bibeln säger, att: "I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet är Gud." Se symbolbilden här till vänster. Joh.1:1. 
Bibeln säger vidare, att: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över Vattnet. Och Gud sade: Varde ljus; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt."  1a Mos. 1:1-5."


"Och Gud sade: Varde mitt i Vattnet ett fäste som skilje Vatten från Vatten. Och Gud gjorde fästet, och skilde Vattnet under fästet från Vattnet ovan fästet; och det skedde så."  1a Mos. 1:5-7. 
B
ibeltexten visar oss, att innan Gud började sitt skapelseverk, så var hela tillvaron ett stort kaos. Se symbolbilden här till vänster.På flera ställen i bibeln kan vi läsa om, att Ordet "Vatten"  är en symbolbild, dels på det negativa  Ordet och, dels på det goda positiva Ordet. Det framgår t.ex när Jesus talade med en kvinna vid Sykars brunn. Kvinnan talade om det fysiska vattnet men Jesus talade om det andliga Vattnet. Jesus säger också till kvinnan, att det Vatten, som han talar om är ett: "Levande Vatten." Joh. 4:10. 
I bibeln nämns också Vattnet, som en symbolbild på det negativa Ordet, som är ifrån djävulen. Detta framgår tydligt i skapelseberättelsen där Gud skiljer "Vatten från Vatten"  alltså det onda ifrån det goda. 1a Mos. 1:1-7. 
Efter det att Gud skilt det onda Ordet ifrån det goda Ordet började Han, att skapa allt det goda, som finns i världen med sitt Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje: "Och Gud sade; Varde ljus; och det vart ljus. Och Gud såg, att ljuset var gott."  1:a Mos. 1:3-4. 
Många människor har funderat på hur det gick till när Gud skapade människan till sin avbild. Se ytterligare förklaring nästa sida. Klicka här! 
Hälsar Gatumissionär

Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.

Innehållsförteckning

                                                                                                                      © Upphovsratt