Dagens präster och predikanter samt religiösa förkunnare ser inte, att Antikrist och de ljumma kristna gömmer sig i Bildstodens fem olika system! 

Jesus talade mycket om vad som skulle ske den sista tiden och särskilt om hur djävulen skulle förblinda människorna. Och därför sade han till sina lärljungar: "Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma."  Matt. 24:43-44.
Förklaring till Bildstodens fem olika delar:
De fem olika delarna i Bildstoden är världsomfattande Antikristliga system. Bildstodens olika delar har stegvis vuxit fram i bildstoden. Och de har varit verksamma från apostlarnas tid fram tills Jesus Kristus kommer tillbaka. Och dagligen kan vi höra hur bildstodens fem olika system nämns i Radio, TV, och Tidningar. 


Bildstoden är en symbolbild på Antikrist och de ljumma kristna. Ty såsom Kristi Brud är uppbyggd av frälsta och helgade människor, på samma sätt är Bildstodens fem olika system uppbyggda av världens människor samt av Antikrist, som består av de olika religionerna, Ekumeniken och de ljumma kristna. 
Det finns inget i Bildstodens fem olika delar, som hör Guds rike till. 
Bildstodens fem olika delar är symbolbilder på fem olika världsomfattande system, som är levande och verksamma i vår tid  över hela världen.
Dagligen kan vi höra hur bildstodens fem olika system nämns i Radio, TV, och Tidningar. 
Många präster och predikanter och många bekännande kristna predikar och talar om, att en Antikrist skall komma någon gång längre fram i tiden. De ser inte, att Antikrist gömmer sig i Bildstoden. 
Budskapet om Bildstoden är ett väckelsebudskap till Guds folk. Gud vill att Du som läser budskapet vaknar upp så att Du kan förstå budskapets allvarliga betydelse innan det blir för sent. 
Min vän! Bibelns tecken, samt det som sker i världen i dag tyder på, att vi befinner oss i slutet av den Antikristliga världsordningen och tiden är mycket nära då Jesus Kristus skall komma åter, och så säger Guds ord, att:"Ingen tid skall mer givas, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker, att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna."    Upp. 10:6-7. 


Guds Ord säger ang. Bibelns profetior, att:"Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."   Dan. 12:10.
Må himmelens Gud välsigne Er alla att Ni får Nåd att förstå detta budskap.
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
                                                                                                        © Upphovsratt