Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan." 


Inlägget och den här hemsidan är författad av Bror Espegren 1991.


Förklaring till skapelseberättelsen. De andliga frukterna och det andliga brödet.
Bibeln säger, att: "Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden" och införde sin livsande i henne. "Och så blev människan en levande varelse."  1 Mos. 2:7.
Efter det att Gud hade skapat människan så lär Guds ord, att: "HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan, som han hade danat. HERREN Gud lät nämnligen alla slags träd, som voro ljuvliga att se på och goda att äta av, växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så och kunskapens träd på gott och ont."   1:a Mos. 2:8-9.


Träden och Livets träd, som nämns här ovan i bibeltexten, är symbolbilder på Guds Ord, och på Jesus Kristus, som är den andliga levande Kärleken, Renheten, Rättfärdigheten, Ödmjukheten, Godheten, Tacksamheten, Friden och Glädjen, o.s.v. Se symbolbilden här till höger.


Bibeltexten talar också om: "kunskapens träd på gott och ont."  Se symbolbilden här till vänster där djävulen har blandat det onda med det goda. Och där människan åt av en halvsanning i samband med syndafallet: "Skulle då Gud hava sagt."  1. Mos.  3:1. 


För den helgade människan är de goda gudsorden såsom ett andligt bröd och ett andligt vatten för anden. Det var de goda gudsorden Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, som förändrade Paulus liv till ett andligt liv, där han i sitt brev till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger.
Då det gäller det andliga brödet, säger Jesus Kristus, att: "Guds bröd är det bröd, som kommer ned från himmelen och giver världen liv...Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig han skall aldrig någonsin törsta: "  Joh. 6:33,35.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I Fader-Vår-Bönen ber Jesus Kristus inte om det fysiska brödet, utan han ber om det andliga brödet, som är Guds Ord för människans ande. Ty det fysiska brödet och det fysiska vattnet kan inte tillfredställa och mätta den andligt hungrande människans ande.
Det verkar, som om de flesta bekännande kristna, inte har förstått Jesu ord där Han förklarar, skillnaden mellan det andliga och världsliga. Ty Jesus Kristus säger tydligt och klart, att: "Mitt Rike är icke av denna världen."  Joh. 18:36. 
Då det gäller de fysiska behoven säger Jesus Kristus: "Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin ande,  alltså¨sitt andliga liv."   Matt. 16:26. 
Enligt Guds ord så finns det bara ett slags bröd och ett slags vatten, som kan stilla den andliga hungern och släcka den andliga törsten i människans ande och det är, Jesus Kristus. Ty Han är det Levande Brödet och det Levande Vattnet. 
Till alla dem, som hungrar och törstar säger Jesus, att: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, alltså tror på Kärleken, friden, glädjen, o.s.v. ) han skall aldrig någonsin törsta."  Joh. 6:35.
Det är livsviktigt för kristna människor, att få bli mättade med det bröd och det vatten, som är ifrån Jesus Kristus för annars kan inte den andliga helgade människan leva kvar i Helgelsen. 
Gatumissionär

Bror Espegren
Innehållsförteckning.
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                            © Upphovsratt