Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"

Jesus Kristus säger till de ljumma kristna, att: "Den som icke har, från honom skall tagas också det han har."   Matt. 13:11-12.  Se symbolbilden här ner till vänster.

Många har skrivit till mig och ställt frågan: "Vad menar Jesus då han säger till sina lärljungar, att: "Den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har." Matt. 13:10-17.
Enligt Bibeln talade Jesus alltid i liknelser: "Då trädde lärjungarna fram och frågade honom: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade och sade: Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter..."   Matt. 13:10-17.  Se symbolbilden här till höger. 
Många bekännande kristna tror helt felaktigt, att Jesus talar om världsliga rikedomar, som skall tagas ifrån dem, då han säger, att: "Den som icke har, från honom skall tagas också det han har,"  Förklaring: Jesus talar inte här om världsliga rikedomar. Nej, Jesus talar om ljumma kristna, som har en liten del av Guds Ord i sin ande, Guds Ord, som de har blandat ihop med det världsliga. Se symbolbilden här ner till vänster.Jesus skiljer tydligt på de ljumma kristna och de, som är Helgade i Jesus Kristus. Ty till de helgade säger han: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."  Se symbolbilden här till höger.
Men till de ljumma kristna, som har blandat Guds Ord med det världsliga säger han, att: "Dem är det icke givet,"   att förstå himmelrikets hemligheter.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Det är endast de, som är Helgade i Jesus Kristus och de som har den helige i sin ande, som kan se och förstå Guds Ord och att uppleva: "Himmelrikets hemligheter."   Se symbolbilden här till höger. 
Konung David säger om Gud, att: "Hos dig är Livets Källa, i ditt ljus se vi ljus."   Psa. 36:10. Se symbolbilden här till höger. 
Då Jesus säger till de helgade, att: "Den som har, åt honom skall varda givet så att han får över nog."  Då talar Jesus om de Helgade, som ödmjukat sig och tagit emot Guds ord i sin ande.  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här till höger. 


Då Jesus talar om de ljumma kristna, då säger han, att: "Dem är det icke givet,"   Se symbolbilden här till vänster. 
Vidare säger Jesus om de ljumma kristna, som har blandat Guds Ord med det världsliga, att: "Den som icke har, från honom skall tagas också det han har."  Matt. 13:10-12.  Se symbolbilden här till vänster. 
Här i världen har de ljumma kristna använt Guds Kärlek, Renhet, Frid och Glädje, och blandat dessa Guds heliga Ord med världen och det världsliga. Och därför säger Jesus då de dör och går in i andevärlden, att: Guds Kärlek, Renhet, Frid och Glädje, o.s.v, skall tagas ifrån dem.  Se symbolbilden här till vänster.
I brevet till Korintierna beskriver Paulus denna blandning av Guds Ord med det världsliga och säger, att: "Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare (eller de som påstår sig vara kristna) förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar."   2 Kor. 11:13-15.  Se symbolbilden här till vänster. Jesus upplyser oss här i bibeltexten mycket allvarligt hur det skall gå för fem av de oförståndiga jungfrurna, ty de måste stanna utanför bröllopssalen.  Matt. 25:1-13.
Bibeln berättar, att när dörren till bröllopssalen hade stängts kom de oförståndiga jungfrurna och klappade på dörren och sade: "Herre, herre, låt upp för oss. Men han svarade och sade: Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke."   Matt. 25:11-12.
Jesus Kristus säger mycket tydligt, att de ljumma kristna kommer icke att tagas med då han kommer för att hämta sin Brud. I Uppenbarelseboken kap. 3, vers ett säger Jesus ang. de ljumma kristna: "Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever, men du är död."   Se symbolbilden här ovan till vänster.  Upp. 3:1.


Jesus säger mycket tydligt och bestämt till dem, som inte vill veta av honom i sin ande, att: "Jag skall utspy dig ur min mun." Här är det icke fråga om världens människor, ty de är andligt kalla. Jesus säger om  de ljumma kristna, att: "Jag skulle önska, att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun."   Se symbolbilden här till vänster. Upp. 3:15-16.
Enligt Jesu egna Ord så går de ljumma kristna in en en mörk andevärld då de dör den fysiska döden. Enligt Guds Ord går de in i en mörk, negativ andevärld, som saknar det andliga ljuset. Se symbolbilden här till vänster.


Du som lever ditt liv bland de ljumma kristna, du har fortfarande möjlighet, att vända om och ta emot Jesus Kristus i din ande. Ty Jesus säger till dig i denna stund: "Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se." 

"Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min  röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." 

"Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna."Upp. 3:18-22.


Fridshälsningar 
Bror Espegren
Till sida 1.
                                                                                                                                           © Upphovsrätt