Budskapet till Laodiceas församling är en hälsning till människorna i vår tid. En hälsning där Jesus säger till de ljumma kristna: "Se, jag står för dörren och klappar!" 


Dörren är en symbolisk bild till människans ande. Därför säger också Jesus: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."
"Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron."
   Se symbolbilden här till höger. Upp. 3:20-21.Till sida 1. Klicka här!
Fridshälsningar

Bror Espegren

© Upphovsratt