Varje människa har fått möjlighet att kunna tacka: "Gud i alla livets förhållanden." 
1 Tess. 5:18.

Konung David sade, att: "Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet, med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar." Psa. 92:2-5.
Tacksägelsens kraft finns i alla människor. Att upptäcka kraften i tacksägelsen till Gud är en obeskrivlig upplevelse. Konung David hade lärt sig hemligheten. Han säger, att: "Nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till Herrens ära och lovsäga honom." Se symbolbilden här ner till höger. Psalm 27:6. 
I Luk. 6:23
säger Jesus att vi skall springa upp av fröjd. Han till och med talar om, att: "När ni är hungriga...ja, när människorna hatar er...ja, när de kasta bort ert namn som något ont... glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd."   Se symbolbilden här ner till höger. Luk. 6:23.


För att kunna uppleva Livet och Kraften i Tacksägelsens Ande måste vi vara ägare till Tacksamhetens Ande. Bibeln upplyser oss om, att i Jesus Kristus finns alla goda Andar. Se symbolbilden här till höger. 
För att bli ägare till alla dessa goda Andar säger Jesus till Nikodemus: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt...så kan hon icke komma in i Guds rike."  Joh. 3:3-6. 
Jesus lovade sina lärljungar och sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här till höger. Joh. 14:23.


Gud och Kristus finns i Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Trofasthet, Nåd & Barmhärtighet, Frid & Glädje, o.s.v. 
I Johannes 1, kap. säger Jesus, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn, och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, utan av Gud."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:12-13. 
Aposteln Paulus hade förstått Jesu Ord och i Tro tagit emot Jesus Kristus i sin ande och säger  till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Vi ser här, att i samband med att Paulus tagit emot Jesus Kristus i sin ande blev även han ägare till alla de goda Andar som finns i Jesus Kristus. Och dessa goda Andar i Paulus ande blev grunden till en ny andlig människa och ett nytt andligt liv, alltså en ny skapelse genom Jesus Kristus. Det stämmer också med Jesu Ord där han säger: "Se, jag gör allting nytt."  Upp. 21:5.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
I sitt brev till Kolosserna skriver Paulus: "Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och  befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i Tacksägelse."   Se symbolbilden här ovan till höger. Kol. 2:6-7. 
Vi förstår också här i Paulus omvändelse vad Jesus menar då han säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 15:5. 
Bibeln talar på flera ställen om Guds Glädje och Guds Makt genom Tacksägelse till Gud. Profeten Jesaja säger, att : "Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud."   Det betyder, att: "Fröjd och Glädje"  skall höras i människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger. Jes. 51:3. 
Tyvärr så har den glädjen och fröjden tystnat hos många i dag och ändå bekänner de sig som sanna kristna. För en tid sedan träffade jag en äldre kvinna hon hade tidigare varit evangelist men på senare år hade hon vänt Gud ryggen och hon klagade på allt och på alla. Hon talade om, att hon under de senaste åren mött många svåra problem och svåra motgångar. Hon talade hela tiden om, att hennes liv var fruktansvärt. 
I hopp om att kunna hjälpa kvinnan, att komma bort ifrån sina negativa och tankar som orsakade henne bekymmer hänvisade jag henne till Paulus brev till Tessalonikerna där Paulus uppmanar oss med orden: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen, vad gott är avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse."   1 Tess. 5:16-18. 
Men kvinnan ville inte lyssna utan hon fortsatte att beklaga sig och menade att det var Guds fel att hon befann sig i detta andliga mörker, hon förstod inte att det var hennes negativa tankar, som var grunden till hennes förmörkade liv. Hon lyssnade inte till Guds röst som genom Jesus Kristus ville och kunde ge henne Frid och Glädje. Aposteln Johannes säger: "...Och detta är budskapet, som vi hava hört från honom och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus och att intet mörker finnes i honom."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Joh. 1:5. 
Jag hänvisade även kvinnan till Paulus brev där han skriver till Tessalonikerna och uppmanar dem och säger: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus..."  1 Tess. 5:16-18. 
Men kvinnan ville inte lyssna utan hon fortsatte att beklaga sig och menade att det var Guds fel att hon befann sig i detta andliga mörker, hon ville inte förstå, att det var hennes negativa tankar, som var grunden till hennes negativa problem. Se symbolbilden här ner till vänster.


Många människor skyller ofta på Gud när något negativt händer dem och då kan Gud inte hjälpa den människan. Gud har gett oss människor en fri vilja, att både tänka och göra, som vi själva vill. Gud kan inte hjälpa, att människan ställer sina tankar till mörkrets förfogande. Kvinnan som jag talar om här ville inte veta av Gud. Hon hade själv valt, att tro på det negativa och att tänka negativa tankar. Se symbolbilden här till vänster. 
Jag försökte, att förklarade för kvinnan, att det var hennes negativa och orättfärdiga tankar, som var orsaken till hennes problem och till det andliga mörker hon befann sig i, men hon ville inte lyssna. Se symbolbilden här till vänster.


Jag hänvisade kvinnan till Guds Ord, som säger: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud."  Se symbolbilden här ovan till vänster. 1 Joh. 4:1-3. 
Jag såg hur hatet lyste ur kvinnans ögon då jag hänvisade henne till sången: "Tack min Gud, för vad som varit. Tack för allt, vad du beskär. Tack för tiderna, som farit. Tack för stund, som inne är...Tack för vad du uppenbarat. Tack för vad jag ej förstår." 
"Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag icke får. Tack för livets hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. "Tack för nåd, som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund. Tack för prövningar och strider. " 
"Tack för hopp, som uppfyllts väl. Tack för dagen som framskrider. Tack för hopp, som slagit fel. Tack för rosorna vid vägen. Tack för törnet ibland dem. Tack för resta himlastegen. Tack för evigt tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet." 
Ja, då jag läste upp den här sången för kvinnan då blev hon mycket upprörd och förtvivlad, och hon pekade hon mot sin kropp och sade: "Jag kan inte tacka Gud för ty det är något här inne som tar emot." Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Och gång på gång sade hon: "Jag kan inte! Jag kan inte tacka Gud!"  Därefter gick kvinnan sin väg i vredesmod. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Tyvärr så är den här kvinnan inte ensam om, att känna, att det är något, som tar emot och binder, fängslar människans ande. Det är millioner och åter millioner som får göra den här hemska upplevelsen, att i sitt inre hata och förtrycka Guds heliga sanningar, därför att Guds Ord avslöjer synden i människan. 
Bibeln berättar, att vid ett tillfälle när Jesus talade Guds Ord till människorna då var det en man, som var besatt av onda andar och denna ropade och sade: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Mark. 1:24. 
Hatet och föraktet mot Guds heliga Sanningar kan uttrycka sig på olika sätt. För en tid sedan var det en äldre man, som utger sig för att vara kristen. Efter att han hade läst Den Apostoliska Kyrkans hemsidor skrev ett E-mail och sade, att han: "Orkade inte läsa dem därför att de var för andliga."  Även här var det något i mannens ande som tog emot. Se symbolbilden här ovan till vänster, som talar om Antikrist och ljumhetens ande.


Guds Ord lär, att de som inte är fullständigt helgade av himmelens Gud de blir ledda att arbeta åt djävulen, trots att de utger sig för att vara kristna. De onda makterna tar kontroll över varje människa som inte väljer att underordna sig Guds Andes ledning och därför så uppmanar Guds Ord oss, att: "Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden."   Se symbolbilden här till höger. 1 Tess. 5:17-18 
Bibeln varnar oss människor mycket tydligt och klart för det onda och det negativa, som kommer ifrån djävulen och säger: "Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda."   Se symbolbilden här till höger. Rom. 12:21. 


Bibeln talar på flera ställen om, att det finns en mäktig kraft i Tacksägelse till himmelens Gud det kan vi t.ex. se i 2 Krön. Kap. 20. 
Bibeln berättar där om konung Josafat, han var konung i Juda land. En dag upptäckte han att han och hans lilla kungadöme var omgivet av en stor krigshär från de fruktade fienderna -  moabiterna och ammoniterna. Konung Josafat förstod att det lilla Juda inte hade någon som helst möjlighet att klara sig i egen kraft emot denna mäktige fiende, och därför ropade han till himmelens Gud om hjälp och sade: "Du, vår Gud, skall du icke hålla dom över dem? Ty vi förmå intet mot denna stora hop som kommer emot oss, och själva veta vi icke vad vi skola göra, utan till dig se våra ögon."  2 Krön. 20:12. 
Många människor, som möter motgångar och problem i dag förstår inte sin egen litenhet och hjälplöshet utan de försöker att kämpa i egen kraft utan att nå fram till ett segrande resultat. 
Konung Josafat han såg sin egen hjälplöshet när fienden kom och därför vände han sig till Gud för att få hjälp. Bibeln berättar, att Gud hörde Josafats bön och Gud sade till Josafat: "Frukten icke och varen icke förfärade för denna stora hop, ty striden är icke eder, utan Guds."  2 Krön. 20:15. 
Vi människor har inte den kraft som fodras för att besegra och förändra det onda och det negativa som möter oss. 
Lyssna! Gud förklarade för Josafat och sade: "Därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen allenast träda fram och stå stilla och se på, huru Herren frälsar eder. I Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen icke förfärade."  2 Krön. 20:17 
Bibeln berättar, att sedan Josafat: "Hade rådfört sig med folket, ställde han upp män, som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud, under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle sjunga: Tacken Herren, ty hans nåd varar evinnerligen."   2 Krön. 20:21. 
Gud hade sagt till Josafat, att han och hans män skulle gå tomhänta utan vapen och ställa sig mitt framför fiendehären och sjunga lovsånger till Herrens ära. I världens ögon måste det ses, som en dåraktig handling. En mycket underlig idé, eller hur? 
Men vad hände med Josafat och hans män? Bibeln berättar, att: "Just som de begynte med sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på fienderna...som hade kommit mot Juda, och de blevo slagna."   2 Krön. 20:22. 
På samma sätt som Josafat och hans rike blev omringat av fiender, som ville förgöra alla som bodde i Juda land blir också vi dagligen omringade av en hel mängd med fiender såsom, stress, oro, ångest, sjukdomar, ekonomiska problem. Ja, vänner och arbetskamrater, som missförstår oss, hatar och föraktar oss och mycket annat negativt, som hela tiden vill förgöra oss. 
Jag känner till ett flertal familjer, som är bekännande kristna men deras liv består av dagliga  trätor och stridigheter. Man uttalar hårda och dömande ord till varann därför att man tillåter mörkrets makter såsom kärleklöshet, själviskhet, hat och förakt att styra sina liv i stället för att använda sig av Förståelse, Förlåtelse samt Ödmjukhetens och Tacksamhetens Ande. 
Om Josafat och hans män inte hade lyssnat till Guds röst och ödmjukat sig inför Guds Ord då hade de förlorat striden och deras liv hade förvandlats till ett helvete och ett fruktansvärt nederlag. Men nu vann Josafat och hans män en underbar seger genom lydnaden för Guds Ord. 
Många av oss blir ständigt besegrade av omständigheterna och problemen, som finns omkring oss därför att vi inte lyssnar till Guds Ord utan i stället går våra egna vägar. Vi vågar inte lita på Gud och acceptera, att han har makt att kunna hjälpa oss. 
Vi urskuldar och försvarar oss med att säga, att vi inte förstår när motgångarna kommer, och med de orden och med de tankarna kör vi fullkomligt fast. Och detta blir i regel en stor stötesten i vårt förhållande till Gud. 
Gud har lovat oss i sitt Ord, att om vi accepterar och tackar honom för den situation, som vi befinner oss i, hur svår den än är, och om vi tror, att Gud är med oss i prövningen. Ja, då har vi möjlighet att få uppleva en övernaturlig gudomlig kraft, som frigör och förvandlar vår situation på ett sätt som är omöjlig att förklara. 
Vår fysiska förmåga, att med vårt fysiska förstånd, försöka att räkna ut, varför en God Gud kan tillåta, att motgångar och prövningar komma i vår väg misslyckas alltid. Vi kan aldrig förstå Guds vägar med oss. Men så säger Bibeln, att: "Dem som älska Gud samverkar allt till det bästa." 
Gud vill, att vi skall acceptera det vi möter och "tacka honom i alla livets förhållanden."  1 Tess. 5:16-18. 
Bibeln lär, att Gud kan inte få oss ett enda steg framåt i den andliga utvecklingen förrän vi ödmjukar oss och accepterar vår nuvarande situation, som en värdefull och betydelsefull del av Guds plan med vårt liv. 
Om vi ställer frågan: Varför skall jag drabbas av motgångar och prövningar. Varför dricker min man? Varför dricker min hustru? Varför tar min son eller varför tar min dotter narkotika? Ja, vi möter motgångar och prövningar av alla slag och varje gång frågar vi - Varför? - Varför? 
Svaret på alla våra varför är, att djävulen och de onda makterna vill med motgångar och prövningar föra oss ner i mörkret med negativa tankar och binda oss med olika negativa omständigheter. Men Bibeln säger, att det går inte lösa negativa problem med negativa tankar. 
Innan jag upptäckte och förstod vilken kraft det finns i att tacka Gud i alla livets förhållanden minns jag hur jag ropade och bad till Gud att han skulle gripa in och hjälpa mig. Men i stället ökade svårigheterna och problemen. 
Felet med oss människor är när vi möter motgångar och prövningar, att vi räknar mer med våra negativa känslor än med Guds löften. 
När Jesus i sitt avskedstal talade till sina lärljungar sade han, att: "Vad I bedjen Fadern om det skall han giva eder i mitt namn. Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig." Joh. 16:23-24. 
Bibeln visar oss tydligt och klart, att vändpunkten kommer inte förrän vi börjar prisa och tacka Gud för den ställning vi befinner oss i istället för att be Honom ta bort alla svårigheter. 
Jesus Kristus bad inte sin Fader om att han skulle ta bort motgångarna och prövningarna som han mötte utan han sade: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38. 
Gud hade en förutbestämd plan med Jesu liv på samma sätt som Gud har en bestämd plan för vårt liv. 
När Jesus Kristus kom hit till den här världen då ville han med Guds Ord visa oss vägen till en fullkomlig befrielse ifrån allt som kommer ifrån djävulen. 
I Jesaja kan vi läsa om hur djävulen kastade allt det onda, som finns i helvetet på Jesus Kristus. Och så säger Guds Ord, att: "Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns..."  Jes. 52:14. 
"Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man förtrogen med sjukdom; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höllo honom för intet."  Jes. 53:2-3. 
"Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det - ja, han öppnade icke sin mun."  Jes. 53:7. 
Vi ser här i bibeltexten hur Jesus Kristus genom Ödmjukhet och Tacksamhet till Gud besegrade allt, som kom ifrån djävulen. Ja, till och med döden besegrade Jesus Kristus genom Trofasthet och Ödmjukhetens och Tacksamhetens Ande. 
Att möta svåra motgångar och svåra prövningar och samtidigt i tro och i övertygelse få uppleva hur Gud och Jesus Kristus lever i vår ande och hur han genom Ödmjukhet och genom Tacksamhet hjälper oss. Ja, den känslan fyller oss med en obeskrivlig Glädje och Kraft, som fördriver det negativa och frigör oss från det, som vill plåga och binda oss. 
Guds Ord säger, att: "Fröjd i Herren är eder starkhet."   Neh. 8:10. 
Det finns skaror av människor, som genom tiderna fått uppleva Glädjen och Kraften till förändring i sina liv genom Ödmjukhet och Tacksägelse till Gud. 
Att alltid leva i Ödmjukhet och Tacksamhet till Gud är ett ständigt förnekande av det negativa och samtidigt ett tillväxande av Kristus i vår ande där vi hela tiden kan säga som aposteln Paulus: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger.  Gal. 2:20. 
Det är endast genom bön till Gud i Ödmjukhet och i Tacksamhet, som du kan få uppleva befrielse från det onda, som binder dig. Försök inte, att förstå - varför? Utan acceptera det du möter, som en Guds plan med ditt liv. 
Jag vill här berätta om en händelse i mitten av 1960-talet, som jag aldrig glömmer. Det var en kvinna hon var 85 år. Hon tillhörde en liten baptistförsamling nere i södra Sverige. Hon berättade, att hon hade varit till doktorn dagen innan och doktorn hade sagt till henne, att hon hade cancer i magen och att hon endast hade två månader kvar att leva. 
När hon hade berättat detta såg hon på mig och sade: "Tänk att djävulen kunde sätta cancer i min mage, men han kan inte sätta cancer i min ande! Prisad och lovad vare Jesus Kristus!"   Samtidigt när hon sade detta strålade hon av fröjd och hela rummet fylldes med en gudomlig Frid. 
Den här kvinnan hade liksom aposteln Paulus funnit Kristus levande i sin ande. Den här händelsen och de ord som den här kvinnan yttrade har varit mig till hjälp många gånger. Se symbolbilden här ner till vänster. Gal. 2:20. 
Bibeln säger tydligt och klart, att i det nya testamentet är det människans ande, som skall vara ett "Tempel" åt Gud. I sitt brev till Korintierna skriver Pauls: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder."  1 Kor. 3:16.  Se symbolbilden här ner till höger.

I psalm 150 utbringar konung David sin stora Tacksamhet till Gud för Guds stora Nåd och Barmhärtighet och säger: "Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste."   Se Guds Tempel och Guds Helgedom i den Frälsta och Helgade människans ande här till höger.
Vidare säger konung David i sin bön till Gud: "Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. Allt vad anda har love HERREN."  Se symbolbilden här till höger. Psa. 150:2-6. 


Andlig frid och glädje finns inte i kapslar och det kan inte köpas på något apotek. Psykologer och den medicinska vetenskapen erkänner, att inre känslor såsom sorg, fruktan, vrede, avund, hat och förakt är skulden till de flesta av människans sjukdomar och till de olika motgångar och problem, som drabbar människan. 
Finns det då ingen lösning på alla dessa negativa och nedbrytande problem? Jo! Lyssna! Jesus säger ännu i dag till oss alla, till dig och till mig: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."   Matt. 11:28. 
När Jesus ber oss, att vi skall komma till honom då betyder det, att vi skall komma till Guds levande Ord, som är positivt och frigörande. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Guds Ord vill lära oss, att det går inte, att fördriva mörker med mörker. Det går inte att fördriva det negativa med det negativa. Det är endast ljuset, som har makt att kunna fördriva mörkret. 
Gud och Jesus Kristus är det levande Ordet. Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Det är endast Guds levande Ord, som har makt, att kunna fördriva det negativa inom oss och samtidigt skapa en fullkomlig andlig Frid och Glädje. 
Men lägg märke till, att det är du själv, som bestämmer, om du vill välja det onda negativa eller det goda positiva. 
Glöm inte! Att Gud älskar oss människor! Och att han har en plan för oss. Och så säger Guds Ord: "Men vi veta, att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut."  Rom 8:28. 
Fridshälsningar

Gatumissionär Bror Espegren
Till sida 1. Klicka här!
                                                                          
© Upphovsratt