Dagens bibelord.
Jesus talade om en andlig Vedermöda, som skulle drabba människorna den sista tiden och sade, att: "Då skall det bliva en stor Vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle ingen människa bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad."  Matt. 24:21-22.
Aposteln Paulus kände till, att Vedermödan skulle drabba hela världen i den sista tiden och han profeterade om Vedermödan och sade till Timoteus, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma ty människorna skola hava ett sken av gudsfruktan, men de skola icke vilja veta av dess kraft."  2 Tim. 3:1-5.
Finns det någon värre Vedermöda, som kan drabba bekännande kristna, än att sakna Jesus Kristus och den andlig kraften i sin ande. På grund av, att präster och predikanter i sina predikningar, ändrat på Guds Ord, så att man endast äger, "ett sken av gudsfruktan." Där Jesus säger: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."   Upp.  3:15-17.
Men för dem som vill leva ett andligt kristet liv finns det hopp: 

Ty Guds Ord säger till alla dem, som saknar det andliga ljuset: "Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot."   Sak. 1:3.
Vidare så säger Guds Ord: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Joh. 1:12-13.
Och så säger Bibeln, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10.
Samlade dagens Ord.
Till sida 1.