Livets mening är att finna Jesus Kristus och Guds rike i sitt inre.  
I varje människa finns en inre gudomlig kraft. Men den kraften är bunden i människans ande, på samma sätt som livet i vetekornet är bunden av det yttre i vetekornet. Och det är endast Jesus Kristus som kan lösa de bojor, som fängslar människan! 
Hos varje människa finns en inre dold djup längtan, som ständigt söker efter något bättre. Varje människa försöker på olika sätt, att tillfredsställa den inre längtan och saknaden, med allt som finns i världen i hopp, att finna en mening med livet. Människan söker efter befrielse från smärta, sorg, tvivel och villrådighet. Hon söker efter en lycka, som är evig. Hon söker efter en frid, som ingen kan rubba, men människan misslyckas gång på gång.  
Men på grund av, att människan saknar viljan, att ta emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande, som kan hjälpa henne, att lösa det som är bundet i hennes inre, så förblir hon fängslad, genom sina dagliga, ibland osynliga felsteg, som bilda ett fängelsegaller där längtans vingar slår sig blodiga. 
Då människan saknar kunskap om de andliga sanningarna, så blir hon i sin andliga blindhet hänvisad till en mängd olika religioner, kyrkor och olika samfund, som visar henne in i en snårskog, som är fylld med oräkneliga falska läror. Och på så sätt förs den sökande människan längre och längre bort ifrån den frid och glädje, som hon inerst inne längtar efter.  
När vi studerar de olika religionerna och de olika kyrkornas läror och jämför dem med Jesu Kristi budskap, då ser vi, att Jesu Kristi budskap skiljer sig betydligt från de olika religionerna och de olika kyrkornas  läror. Ty i strid mot Jesu förkunnelse så undervisar många om att förbättra den gamla yttre människan. Då Jesus Kristus i sitt budskap raderar ut den gamla yttre människan. Och skapar en ny andlig människa i människans inre. Ty Jesus sade: "Se, jag gör allting nytt."   Upp. 21:5. 
I brevet till Galaterna sade aposteln Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
Sedan säger Paulus i brevet till Korintierna, att: "Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit."  2 Kor 5:17.  
Aposteln Paulus hade upplevt gång på gång, att han inte hade någon makt, att fördriva det onda, som fanns i hans ande. Paulus förstod, att endast Jesus Kristus kunde skapa förändring till ett nytt andligt liv i honom. Aposteln Paulus hade förstått Jesu Ord när Jesus sade till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Joh. 15:5.  
Guds Ande hade upplyst aposteln Paulus om, att Jesus Kristus är detsamma, som Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Och det var Guds Ord, som förändrade Paulus yttre gamla människan till en ny andlig skapelse. Och utan Guds Ord, kan vi aldrig, "födas på nytt."  Ty det är endast Guds Ord, som kan skapa och förvandla oss till en ny andlig människa. Ty Bibeln säger, att: "Jesus Kristus, som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."   Upp. 21:5. 
Fridshälsningar

Bror Espegren
Samlade Dagens ord.
Till sida 1.