Bibelns profetior talar om Vedermödan och den sista tiden då den stora striden mellan Kristus och Satan når sin höjdpunkt. Bibelns profetior talar om vår tid och säger: Men ve dig, du jord, och dig, du hav!  Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.  Upp. 12:12.

Dagens bibelord! 
Till alla ljumma kristna, som tror och påstår sig vara kristna - men inte är det.


"Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?" 

"Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen och någon av eder då sade till denne: Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt -- vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde? Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar." 

"Nu torde någon säga: Du har ju tro?  -- Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro." 

"Du tror att Gud är en.  Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva." 

"Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!" 

"Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret?" 

"Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad, och så fullbordades det skriftens ord som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet; och han blev kallad Guds vän." 

"I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast." 

"Och var det icke på samma sätt med skökan Rahab?  Blev icke hon rättfärdig av gärningar, när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem?" 

"Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död."Jak. 2:14-26. 


Fridshälsnigar 
Bror Espegren
Till sida 1.